Modes of vibrations occuring in the washboarding phenomenon - Publikacja - MOST Wiedzy

Wyszukiwarka

Modes of vibrations occuring in the washboarding phenomenon

Abstrakt

W oparciu o współczesną literaturę oraz wyniki badań własnych przedstawiono teorie zjawiska washboarding dla obróbki na pilarkach taśmowych z użyciem wąskich i szerokich pił. Zaprezentowano również wytłumaczenie wspomnianego zjawiska dla przypadku obróbki na pilarkach ramowych. Poprzez analogię do drgań typu chatter (drgania samowzbudne w obróbce metali) zaproponowano nazwy regenerative washboarding, dla drgań samowzbudnych na pilarkach taśmowych a quasi-regenerative washboarding dla przypadku drgań wymuszonych z regeneracją śladu na pilarkach ramowych.

Cytuj jako

Pełna treść

pełna treść publikacji nie jest dostępna w portalu

Informacje szczegółowe

Kategoria:
Publikacja w czasopiśmie
Typ:
artykuły w czasopismach recenzowanych i innych wydawnictwach ciągłych
Opublikowano w:
Annals of WULS, Forestry and Wood Technology strony 268 - 272,
ISSN: 1898-5912
Język:
angielski
Rok wydania:
2003
Opis bibliograficzny:
Orłowski K.: Modes of vibrations occuring in the washboarding phenomenon// Annals of WULS, Forestry and Wood Technology. -., nr. 53 (2003), s.268-272
Weryfikacja:
Politechnika Gdańska

wyświetlono 16 razy

Publikacje, które mogą cię zainteresować

Meta Tagi