Modifications of total synthesis of mycophenolic acid

Abstrakt

The total synthesis of mycophenolic acid (MPA), a potent immunosuppressant, was modified. The obtained mycophenolic acid was suitable for further preparation of new prospective immunosuppressants with improved therapeutic properties.

Cytowania

Informacje szczegółowe

Kategoria: Publikacja w czasopiśmie
Typ: artykuły w czasopismach recenzowanych i innych wydawnictwach ciągłych
Opublikowano w: Current Chemistry Letters nr 7, wydanie 1, strony 9 - 16,
ISSN: 1927-7296
Język: angielski
Rok wydania: 2018
Opis bibliograficzny: Cholewiński G., Małachowska - Ugarte M., Siebert A., Prejs M., Dzierzbicka K.: Modifications of total synthesis of mycophenolic acid// Current Chemistry Letters. -Vol. 7., iss. 1 (2018), s.9-16
DOI: 10.5267/j.ccl.2018.01.001
wyświetlono 4 razy
Meta Tagi