Modulated photocurrents in amorphuous solids uner varius experimwntal conditions - Publikacja - MOST Wiedzy

Wyszukiwarka

Modulated photocurrents in amorphuous solids uner varius experimwntal conditions

Abstrakt

Podobno przybliżone wzory opisujące modulowane fotoprądy mierzone w słaboprzewodzących próbkach o kanapkowym układzie elektrod. Pokazano wpływ zapełnienia pułapek, głębokości absorpcji światła i dyfuzji w próbce na teoretyczne przebiegi fotoprądów. Zamieszczono przykładowe krzywe fotoprądów, zmierzone w poli(N-winylokarbazolu) i otrzymane na ich podstawie energetyczne rozkłady gęstości pułapek dla dziur.

Cytuj jako

Pełna treść

pełna treść publikacji nie jest dostępna w portalu

Słowa kluczowe

Informacje szczegółowe

Kategoria:
Publikacja w czasopiśmie
Typ:
artykuły w czasopismach recenzowanych i innych wydawnictwach ciągłych
Opublikowano w:
Molecular Physics Reports nr 36, strony 107 - 113,
ISSN: 1505-1250
Język:
polski
Rok wydania:
2002
Opis bibliograficzny:
Grygiel P., Tomaszewicz W., Wiśniewski G.: Modulated photocurrents in amorphuous solids uner varius experimwntal conditions// Molecular Physics Reports. -Vol. 36., (2002), s.107-113
Weryfikacja:
Politechnika Gdańska

wyświetlono 15 razy

Publikacje, które mogą cię zainteresować

Meta Tagi