Modulation of cellular response to anticancer treatment by caffeine:inhibition of cell cycle checkpoints, DNA repair and more - Publikacja - MOST Wiedzy

Wyszukiwarka

Modulation of cellular response to anticancer treatment by caffeine:inhibition of cell cycle checkpoints, DNA repair and more

Abstrakt

Kofeina i inne metyloksantyny wywołują bardzo różne efekty fizjologiczne w organizmie człowieka. W pracy przedstawiamy, które z tych efektów mogą wpływać na skuteczność terapii przeciwnowotworowych. Kofeina może bezpośrednio wpływać na transport oraz aktywację metaboliczną cząsteczek leków do komórki, poprzez tworzenie kompleksów z lekami zawierającymi układy poliaromatyczne. Kofeina hamuje aktywność kinaz ATM/ATR co prowadzi do zmiany funkcjonalności punktów kontrolnych cyklu komórkowego i prowadzi do wzrostu aktywności leków wywołujących stres genotoksyczny. Aktywność szlaków reperacji uszkodzeń DNA może także być hamowana przez metyloksantyny. Badania in vitro i in vivo wykazały, że kofeina wpływa także na odpowiedź immunologiczną poprzez hamowanie fosfodiesterazy cAMP. Inna grupa efektów wywoływanych przez kofeinę dotyczy zmiany stabilności czynnika HIF-1 alfa oraz ekspresji VEGF i interleukiny-1, co może mieć bezpośredni wpływ na proces angiogenezy guza nowotworowego.

Cytuj jako

Pełna treść

pełna treść publikacji nie jest dostępna w portalu

Słowa kluczowe

Informacje szczegółowe

Kategoria:
Publikacja w czasopiśmie
Typ:
artykuł w czasopiśmie z listy filadelfijskiej
Opublikowano w:
CURRENT PHARMACEUTICAL BIOTECHNOLOGY nr 9, strony 325 - 336,
ISSN: 1389-2010
Język:
angielski
Rok wydania:
2008
Opis bibliograficzny:
Sabisz M., Składanowski A.: Modulation of cellular response to anticancer treatment by caffeine:inhibition of cell cycle checkpoints, DNA repair and more// CURRENT PHARMACEUTICAL BIOTECHNOLOGY. -Vol. 9., nr. iss. 4 (2008), s.325-336
Weryfikacja:
Politechnika Gdańska

wyświetlono 23 razy

Publikacje, które mogą cię zainteresować

Meta Tagi