Modulation of rat hepatic and kidney phase II enzymes by cabbage juices: comparison with the effects of indole-3-carbinol and phenethyl isothiocyanate - Publikacja - MOST Wiedzy

Wyszukiwarka

Modulation of rat hepatic and kidney phase II enzymes by cabbage juices: comparison with the effects of indole-3-carbinol and phenethyl isothiocyanate

Abstrakt

Zbadano wpływ soków ze świeżej i kiszonej kapusty na ekspresję i aktywność takich enzymów II fazy jak transferazy S-glutationowe i oksydoreduktaza NQO1 w wątrobie i nerkach szczurów, którym podawano wspomniane soki doustnie. Uzyskane wyniki porównano z oznaczeniami uzyskanymi po doustnym podaniu wyizolowanych produktów degradacji glukozynolanów, indolo-3-karbinolu i izotiocyjanianu fenyloetylu. Wszystkie testowane czynniki powodowały indukcję wymienionych enzymów w wątrobie, co mogło być wynikiem translokacji czynnika Nrf2, którą również obserwowano w przypadku badanego organu. Wyniki dla nerek były mniej jednoznaczne. Uzyskane wyniki sugerują chemoprewencyjne właściwości zarówno fitozwiązków kapusty, jak i naturalnego składnika żywności jakim jest to warzywo.

Cytuj jako

Pełna treść

pełna treść publikacji nie jest dostępna w portalu

Słowa kluczowe

Informacje szczegółowe

Kategoria:
Publikacja w czasopiśmie
Typ:
artykuł w czasopiśmie wyróżnionym w JCR
Opublikowano w:
BRITISH JOURNAL OF NUTRITION nr 105, strony 816 - 826,
ISSN: 0007-1145
Język:
angielski
Rok wydania:
2011
Opis bibliograficzny:
Krajka-Kuźniak V., Szaefer H., Bartoszek-Pączkowska A., Baer-Dubowska W.: Modulation of rat hepatic and kidney phase II enzymes by cabbage juices: comparison with the effects of indole-3-carbinol and phenethyl isothiocyanate// BRITISH JOURNAL OF NUTRITION. -Vol. 105, nr. iss. 06 (2011), s.816-826
Weryfikacja:
Politechnika Gdańska

wyświetlono 64 razy

Publikacje, które mogą cię zainteresować

Meta Tagi