Modułowe narzędzia ścierne. Diamentowe piły linowe - budowa i zastosowania - Publikacja - MOST Wiedzy

Wyszukiwarka

Modułowe narzędzia ścierne. Diamentowe piły linowe - budowa i zastosowania

Abstrakt

Przedstawiono budowę modułowych narzędzi ściernych do przecinania, zwłaszcza dużych przekrojów. Omówiono diamentowe piły linowe, zwane także koralikowymi, przeznaczone głównie do pozyskiwania bloków skalnych w kamieniołomach oraz w pracach remontowo-budowlanych, w tym rozcinania konstrukcji budowlanych.

Pełna treść

pełna treść publikacji nie jest dostępna w portalu

Informacje szczegółowe

Kategoria:
Publikacja w czasopiśmie
Typ:
artykuły w czasopismach recenzowanych i innych wydawnictwach ciągłych
Opublikowano w:
Technologia i Automatyzacja Montażu strony 18 - 22,
ISSN: 1230-7661
Język:
polski
Rok wydania:
2015
Opis bibliograficzny:
Bakoń A., Barylski A.: Modułowe narzędzia ścierne. Diamentowe piły linowe - budowa i zastosowania// Technologia i Automatyzacja Montażu. -., nr. 2 (2015), s.18-22
Weryfikacja:
Politechnika Gdańska

wyświetlono 16 razy

Publikacje, które mogą cię zainteresować

Meta Tagi