Modyfikacja biodegradowalnych poliestrów alifatycznych za pomocą inicjatorów nadtlenkowych - Publikacja - MOST Wiedzy

Wyszukiwarka

Modyfikacja biodegradowalnych poliestrów alifatycznych za pomocą inicjatorów nadtlenkowych

Abstrakt

Czynniki ekologiczne, ekonomiczne oraz większa świadomość społeczeństwa wpływają korzystnie na dynamiczny rozwój bio- degradowalnych materiałów, które sukcesywnie zastępują polimery „konwencjonalne”. Biodegradowalne polimery zarówno ze źródeł odnawialnych, jak i nieodnawialnych wzbudzają duże zainteresowanie wielu jednostek naukowo-badawczych oraz firm, głównie w zakresie ich modyfikacji. W pracy przedstawiono wyniki badań wpływu inicjatorów nadtlenkowych na właściwo- ści mechaniczne poli(ε-kaprolaktonu) (PCL). Badania wykazały, że modyfikacja za pomocą nadtlenków dikumylu (DCP) oraz di-(2-tert-butylo-peroksyizopropylo)benzenu (BIB) wprowadzonych do matrycy polimeru w odpowiednich ilościach prowadzi do poprawy właściwości mechanicznych PCL. W badanych warunkach, najlepszymi właściwościami charakteryzował się PCL mo- dyfikowany za pomocą BIB w ilości 0,5 części wagowych.

Cytuj jako

Pełna treść

pobierz publikację
pobrano 966 razy
Wersja publikacji
Accepted albo Published Version
Licencja
Copyright (2019 Media Tech s.c.)

Słowa kluczowe

Informacje szczegółowe

Kategoria:
Publikacja w czasopiśmie
Typ:
artykuły w czasopismach
Opublikowano w:
Tworzywa Sztuczne w Przemyśle strony 60 - 62,
ISSN: 2082-6877
Język:
polski
Rok wydania:
2019
Opis bibliograficzny:
Przybysz-Romatowska M., Haponiuk J., Formela K.: Modyfikacja biodegradowalnych poliestrów alifatycznych za pomocą inicjatorów nadtlenkowych// Tworzywa Sztuczne w Przemyśle -,iss. 5 (2019), s.60-62
Bibliografia: test
 1. J. Sikora: Warstwy gumowe w rozwiązaniach zabezpieczeń wibroakustycznych, Wydawnictwa AGH, Kraków 2011. otwiera się w nowej karcie
 2. J. Sikora, J. Turkiewicz: Przegrody dwuścienne z rdzeniami dźwiękochłonnymi z materiałów ziarnistych, "IZOLACJE", nr 10/2007, s. 28-33.
 3. J. Sikora: Materiały ziarniste w zabezpieczeniach przeciwha- łasowych, "Materiały Budowlane", nr 8/2010, s. 5-7 i 36.
 4. J. Sikora, J. Turkiewicz:Charakterystyki pochłaniania dźwięku materiałów ziarnistych, "IZOLACJE", nr 9/2010, s. 26-30.
 5. J. Sikora: Dźwiękochłonne właściwości materiałów ziarni- stych, "IZOLACJE", nr 9/2007, s. 26-29.
 6. Y.C. Fung, Biomechanics. Mechanical properties of living tissues, Springer-Verlag Inc., New York 1993. otwiera się w nowej karcie
 7. L.L. Hench, J. Am: Ceram. Soc. 1991, 74, 1487. otwiera się w nowej karcie
 8. Anonim, The Orthopaedic Industry Annual Report, Ortho- world, maj 2014. otwiera się w nowej karcie
 9. Anonim, Strategic insight into the orthopedic industry, Or- thoknow, 2012, 1.
 10. Anonim, Orthopedic Design Technol. Mag., http://www. odtmag.com/articles/2014/08/the-top-10, dostęp: listopad 2014.
 11. L. Polo-Corrales, M. Latorre-Esteves, J.E. Ramirez-Vick, J. Na- nosci. Nanotechnol. 2014, 14, 15. otwiera się w nowej karcie
 12. Praca zbiorowa High performance biomaterials, (red. M. Szycher), Technomic Publ., Lancaster (USA) 1991. otwiera się w nowej karcie
 13. J. Grabarczyk, I. Kotela, J. Achiev: Mater. Manuf. Eng. 2009, 37, 277. otwiera się w nowej karcie
 14. I. Gibas, H. Janik: Pol. J. Appl. Chem. 2009, 53, nr 1, 9.
 15. GUR ® UHMW-PE, Celanese Co., Texas, USA, prospekt fir- mowy. otwiera się w nowej karcie
 16. Pat. USA 20130053898 (2011). otwiera się w nowej karcie
 17. Pat. USA 8374697 B2 (2007). otwiera się w nowej karcie
 18. Pat. USA 8338498 B2 (2010). otwiera się w nowej karcie
 19. Pat. europ. 2629780 A2 (2010).
 20. Pat. USA 20110218646 A1 (2008).
 21. Pat. USA 20020137812 A1 (2001).
 22. Pat. USA 8545864 B2 (2005). otwiera się w nowej karcie
 23. Pat. świat. 2006038056 A1 (2004). otwiera się w nowej karcie
 24. Pat. USA 20140186459 A1 (2013).
 25. Pat. USA 20140178328 A1 (2010).
 26. A.G. Meijer, H.M. Segenhout, F.W. Albers, H.J. van de Want, ORL J. Otorhinolaryngol. Relat. Spec. 2002, 64, nr 3, 173. prof. dr hab. inż. Helena Janik mgr inż. Michalina Marzec Politechnika Gdańska LITERATURA otwiera się w nowej karcie
 27. J. Ren: Biodegradable Poly(Lactid Acid): Synthesis, Modifica- tion, Processing and Applications, 45-54, Springer-Verlag Berlin Heidelberg, Berlin, 2010, 302. otwiera się w nowej karcie
 28. R. Auras, L-R. Lim, S.E.M. Selke, H. Tsuji: Poly(Lactic Acid): Synthesis, Structures, Properties, Processing and Applications, 43-58, John Wiley & Sons, Hoboken, 2010, 528. otwiera się w nowej karcie
 29. A. Duda: Przem Chem, 2003, 82, 8-9, 905-907.
 30. B. Nowak, J. Pająk: Arch. Gosp. Odpad. Ochr. Środ., 2010, 12, 2, 1-10.
 31. D. Garlotta: J. Polym. Environ., 2001, 9, 2, 63-84. otwiera się w nowej karcie
 32. I. Vroman, L. Tighzert: Materials, 2009, 2, 2, 307-344. otwiera się w nowej karcie
 33. C.L. Wanamaker, W.B. Tolman, M.A. Hillmyer: Biomacromolecu- les, 2009, 10, 2, 443-448. otwiera się w nowej karcie
 34. I. Lee, T.R. Panthani, F.S. Bates: Macromolecules, 2013, 46, 18, 7387-7398. otwiera się w nowej karcie
 35. A.P. Pêgo, A.A. Poot, D.W. Grijpma, J. Feijen: J Control Release, 2003, 87, 1-3, 69-79. otwiera się w nowej karcie
 36. Y. Gao, T. Mori, S. Manning, Y. Zhao, A. d. Nielsen, A. Neshat, A. Sharma, C.J. Mahnen, H.R. Everson, S. Crotty, R.J. Clements, C. Malcuit, E. Hegmann: ACS Macro Lett, 2016, 5, 1, 4-9. otwiera się w nowej karcie
 37. S. Jacobsen, H.G. Fritz: Polym. Eng. Sci., 1999, 39, 7, 1303- 1310. otwiera się w nowej karcie
 38. A. Zubrowska, E. Piorkowska, A. Kowalewska, M. Cichorek: Colloid Polym. Sci., 2015, 293, 23-33. otwiera się w nowej karcie
 39. D. Cohn, A. Hotovely-Salomon: Polymer, 2005, 46, 7, 2068- 2075. otwiera się w nowej karcie
 40. I. Vuković-Kwiatkowska, H. Kaczmarek, J. Dzwonkowski: Che- mik, 2014, 68, 2, 135-140.
 41. D.M. Bigg: Adv Polym Tech, 2005, 24, 2, 69-82. otwiera się w nowej karcie
 42. M. Baiardo, G. Frisoni, M. Scandola, M. Rimelen, D. Lips, K. Ruffieux, E. Wintermantel: J. Appl. Polym. Sci., 2003, 90, 7, 1731-1738. otwiera się w nowej karcie
 43. Z. Kulinski, E. Piorkowska: Polymer, 2005, 46, 23, 10290- 10300. otwiera się w nowej karcie
 44. E.M. Frick, A.S. Zalusky, M.A. Hillmyer: Biomacromolecules, 2003, 4, 2, 216-223. otwiera się w nowej karcie
 45. E.M. Frick, M.A. Hillmyer: Macromol. Rapid Comm., 2000, 21, 18, 1317-1322. otwiera się w nowej karcie
 46. C.L. Wanamaker, L.E. O'Leary, N.A. Lynd, M.A. Hillmyer, W.B. Tolman: Biomacromolecules, 2007, 8, 11, 3634-3640. otwiera się w nowej karcie
 47. A.P. Pêgo, A.A. Poot, D.W. Grijpma, J. Feijen: J. Mater. Sci.-Ma- ter M., 14, 9, 767-773. otwiera się w nowej karcie
 48. N. Bitinis, R. Verdejo, P. Cassagnau, M.A. Lopez-Manchado: Mater. Chem. Phys., 2011, 129, 3, 823-831. otwiera się w nowej karcie
 49. K. Pongtanayut, C. Thongpin, O. Santawitee: Eng. Proc., 2013, 34, 888-897. otwiera się w nowej karcie
 50. T. Li, J. Zhang, D.K. Schneiderman, L.F. Francis, F.S. Bates: ACS Macro Lett., 2016, 5, 3, 359-364. otwiera się w nowej karcie
 51. T.P. Lodge, M. Muthukumar: J. Phys. Chem-US, 1996, 100, 31, 13275-13292. otwiera się w nowej karcie
 52. M.A. Hillmyer, W.B. Tolman: Accounts Chem. Res., 2014, 47, 8, 2390-2396. otwiera się w nowej karcie
 53. V.T. Lipik, J.F. Kong, S. Chattopadhyay, L.K. Widjaja, S.S. Liow, S.S. Venkatraman, M.J.M. Abadie: Acta Biomater., 2010, 6, 11, 4261-4270. otwiera się w nowej karcie
 54. H.M. Youne, E. Bravo-Grimaldo, B.G. Amsden: Biomaterials, 2004, 25, 22, 5261-5269. otwiera się w nowej karcie
 55. J. Zhang, J. Xu, H. Wang, W. Jin, J. Li: Mater. Sci. Eng. C, 2009, 29, 3, 889-893. otwiera się w nowej karcie
 56. O. Jeon, S.-H. Lee, S.H. Kim, Y.M. Lee, Y.H. Kim: Macromole- cules, 2003, 36, 15, 5585-5592. otwiera się w nowej karcie
 57. S. Chung, Y. Im, H. Kim, H. Jeong, D.A. Dornfeld: Int. J Mach. Tool Manu, 2003, 43, 13, 1337-1345. otwiera się w nowej karcie
 58. L. Du, G. Xu, Y. Zhang, J. Qian, J. Chen: Polym-Plast Technol., 2011, 50, 4, 372-378. otwiera się w nowej karcie
 59. D. Zhang, M.A. Hillmyer, W.B. Tolman: Biomacromolecules, 2005, 6, 4, 2091-2095. otwiera się w nowej karcie
 60. S. Hiki, M. Miyamoto, Y. Kimura: Polymer, 2000, 41, 20, 7369-7379. otwiera się w nowej karcie
 61. J. Sommer: Troubleshooting Rubber Problems, 1-14, Carl Han- ser Verlag GmbH & Co. KG, 2014, 311. otwiera się w nowej karcie
 62. W.M. Rzymski, H.J. Radusch: Polimery, 2002, 4, 229-302. otwiera się w nowej karcie
 63. G. Heinrich: Advanced Rubber Composites, 123-186, Springer Berlin, Berlin, 2013, 316. otwiera się w nowej karcie
 64. Y. Chen, D. Yuan, C. Xu: ACS Appl. Mat. Int., 2014, 6, 6, 3811-3816. otwiera się w nowej karcie
 65. P. Ma, P. Xu, Y. Zhai, W. Dong, Y. Zhang, M. Chen: ACS Sust. Chem. Eng., 2015, 3, 9, 2211-2219. otwiera się w nowej karcie
 66. uzyskano dla incjatora BIB. Ponadto, zaobserwowano, że dal-
 67. G. Kfoury, J. Raquez, F. Hassouna, J.T. Odent, V. Toniazzo, D.S. Ruch, P. Dubois: Front Chem. 2013, 1, 1-46. otwiera się w nowej karcie
 68. Y. Tokiwa, B.P. Calabia, C.U. Ugwu, S. Aiba: Int. J. Mol. Sci. 2009, 10, 3722-3742. otwiera się w nowej karcie
 69. K. Formela1, Ł. Zedler, A. Hejna, A. Tercjak: Express Polym. Lett. 2018, 12, 24-57 otwiera się w nowej karcie
 70. M.A. Hillmyer, W.B. Tolman: Acc. Chem. Res. 2014, 47, 2390-2396. otwiera się w nowej karcie
 71. C.G. Xu, X.G. Luo, X.R. Zhuo, L.L. Liang: Mater. Sci. Forum. 2009, 622,189-192. otwiera się w nowej karcie
 72. S. Yang, Z. Wu, W. Yang, M. Yang: Polym. Test. 2008, 27, 957-963. otwiera się w nowej karcie
 73. L. Wei, A.G. Mcdonald: J. Appl. Polym. Sci 2015, 132, 1-15. otwiera się w nowej karcie
 74. R. Pourshooshtar, Z. Ahmadi, F. Afshar: Iran. Polym. J. 2018, 27, 329-337. otwiera się w nowej karcie
 75. C. Han, X. Ran, X. Su, K. Zhang, N. Liu: Polym. Int. 2007, 56, 593-600. otwiera się w nowej karcie
 76. Podziękowanie Praca finansowana ze środków Narodowego Centrum Nauki (NCN) w ramach projektu PRELUDIUM 15, nr 2018/N/ST8/02042: "Wpływ struktury inicjatorów nadtlenkowych na mechanizm oraz efektywność dynamicznego sieciowania biodegradowalnych poliestrów alifatycznych oraz ich mieszanin". otwiera się w nowej karcie
 77. R. Malinowski: Polym. Adv. Technol. 2016, 27, 25-130. otwiera się w nowej karcie
 78. M.F. Koenig: S.J. Huang, Polym. Degrad. Stab. 1994, 45, 139-144. otwiera się w nowej karcie
 79. M. Przybysz, M. Marć, M. Klein, M.R. Saeb, K. Formela: Polym. Test. 2018, 67, 513-521. otwiera się w nowej karcie
 80. M Przybysz, A. Hejna, J. Haponiuk, K. Formela: Polymers 2019, 11, 1101. otwiera się w nowej karcie
 81. E. Musiał: Instalacje i Urządzenia elektroenergetyczne. Pod- ręcznik dla technikum, WSiP, Wydanie pierwsze, Warszawa, 1998 r., s. 317.
 82. New Generation Thermoplastic Insulation. 04/15. www.gno- sysglobal.com. otwiera się w nowej karcie
 83. Polski przemysł kablowy, pod redakcją Grobickiego J., Byd- goszcz, 2007 r.
 84. M. Schwann: Czy kable stosowane powszechnie w energety- ce są zgodne z aktualnymi normami? -X Konferencja nauko- wo-techniczna Elektroenergetyczne linie kablowe. Stan obec- ny, nowe techniki, Kołobrzeg, 2-3.12.2015.
 85. Thermoplastic High Performance Cable Insulation Systems for Flexible System Operation, praca zbiorowa, 2015 Electri- cal Insulation Conference (EIC), Seattle, Washington, USA, 7 -10 June 2015. otwiera się w nowej karcie
 86. Welcome to the world of Borealis. Company Prezentation 2018. otwiera się w nowej karcie
 87. Wymagania w stosunku do przewodów w przestrzeniach zagrożonych pożarem. Inżynier budownictwa. http://www. inzynierbudownictwa.pl/technika,materialy_ i_technologie,ar- tykul,wymagania_w_stosunku_do_przewodow_w_przestrze- niach _zagrozonych_pozarem,6845. otwiera się w nowej karcie
 88. Brugg Kabel AG, Szwajcaria: GKN 4-Leiter Alse NS-Polymer- kabel 1/0.6kV, www.bruggcables.com/
 89. NKT Cables. Kable elektroenergetyczne 0,6/1kV z 2009 r., s. 13.
 90. Standardy techniczne obowiązujące dla urządzeń eksplo- atowanych w ENERGA Gdańskiej Kompanii Energetycznej S.A., opracowanie zbiorowe, Gdańsk, styczeń 2002 r.
 91. Standardy techniczne urządzeń elektroenergetycznych WN, SN i nn w Koncernie Energetycznym ENERGA-OPERATOR S.A., Gdańsk, wrzesień 2009 r.
 92. Specyfikacja techniczna dla kabli i przewodów elektroener- getycznych SN i nn, ENERGA-OPERATOR S.A., Gdańsk, czer- wiec 2010 r.
 93. Standardy techniczne Operatorów Sieci Dystrybucyjnych OSD linii kablowych nn: l www.operator.enea.pl/infoosieci/instrukcjeistandardysieci/ standardywsiecidystrybucyjnejeop;
 94. PN-E-90250:1963P Kable elektroenergetyczne i sygnaliza- cyjne o izolacji papierowej i powłoce metalowej -Wymagania ogólne i badania techniczne.
 95. PN-E-90250:1976P Kable elektroenergetyczne o izolacji papierowej i powłoce metalowej na napięcie znamionowe nie przekraczające 23/40 kV -Ogólne wymagania i badania.
 96. PN-E-90251:1963P Kable elektroenergetyczne o izolacji pa- pierowej i powłoce ołowianej.
 97. PN-E-90251:1976P Kable elektroenergetyczne o izolacji pa- pierowej i powłoce metalowej -Kable o powłoce ołowianej na napięcie znamionowe nie przekraczające 23/40 kV.
 98. PN-E-90253:1966P Kable elektroenergetyczne o izolacji pa- pierowej i powłoce aluminiowej.
 99. PN-E-90253:1976P Kable elektroenergetyczne o izolacji pa- pierowej i powłoce metalowej -Kable o powłoce aluminiowej, na napięcie znamionowe nie przekraczające 3,6/6 kV.
 100. PN-E-90300:1963P Kable elektroenergetyczne i sygnali- zacyjne o izolacji polwinitowej -Wymagania ogólne i badania techniczne.
 101. PN-E-90300:1968P Kable elektroenergetyczne o izolacji i powłoce polwinitowej na napięcie znamionowe 1 kV.
 102. PN-E-90300:1976P Kable elektroenergetyczne i sygnaliza- cyjne o izolacji z tworzyw termoplastycznych na napięcie zna- mionowe nie przekraczające 18/30 kV -Ogólne wymagania i badania.
 103. PN-E-90301:1963P Kable elektroenergetyczne o izolacji i powłoce polwinitowej na napięcie znamionowe 1 kV.
 104. PN-E-90301:1968P Kable elektroenergetyczne o izolacji i powłoce polwinitowej na napięcie znamionowe 1 kV.
 105. PN-E-90301:1976P Kable elektroenergetyczne o izolacji z tworzyw termoplastycznych i powłoce polwinitowej na napię- cie znamionowe 0,6/1 kV.
 106. PN-E-90302:1963P Kable elektroenergetyczne o izolacji i powłoce polwinitowej na napięcie znamionowe 1 kV.
 107. PN-E-90302:1968P Kable elektroenergetyczne o izolacji i powłoce ołowianej na napięcie znamionowe 1 kV.
 108. PN-E-90302:1976P Kable elektroenergetyczne o izolacji polwinitowej i powłoce ołowianej, na napięcie znamionowe 0,6/1 kV.
 109. PN-E-90400:1993P Kable elektroenergetyczne i sygnaliza- cyjne o izolacji i powłoce polwinitowej, na napięcie znamiono- we nie przekraczające 6/6 kV -Ogólne wymagania i badania.
 110. PN-E-90401:1993P Kable elektroenergetyczne i sygnaliza- cyjne o izolacji i powłoce polwinitowej na napięcie znamiono- we nie przekraczające 6/6 kV -Kable elektroenergetyczne na napięcie znamionowe 0,6/1 kV.
 111. PN-HD 603 S1:2006P+A3:2009P Kable elektroenergetycz- ne na napięcie znamionowe 0,6/1 kV.
 112. PN-HD 621 S1:2003E Kable elektroenergetyczne średnie- go napięcia o izolacji papierowej przesyconej.
 113. R. Joeck, M. Schwann: Porównanie parametrów technicz- nych i właściwości eksploatacyjnych tworzyw sztucznych sto- sowanych do produkcji kabli niskiego napięcia (współautor: Remigiusz Joeck, JOECK Usługi Konsultingowe) -Konferencja Naukowo-Techniczna Elektroenergetyczne linie napowietrzne i kablowe niskich i średnich napięć, Wisła, 17 18.10.2018. otwiera się w nowej karcie
 114. R. Joeck, M. Schwann: Analiza porównawcza tworzyw sztucznych stosowanych do produkcji kabli niskiego napięcia, Energia Elektryczna, Nr 12/2018.
 115. R. Joeck, M. Schwann: Tworzywa sztuczne w kablach niskie- go napięcia, INPE nr 234, marzec 2019.
 116. Remigiusz Joeck JOECK Usługi Konsultingowe -Gdańsk Mirosław Schwann KENTIA Firma Konsultingowa -Wejherowo
 117. M. Schwann: Badanie palności tworzyw sztucznych w apara- tach elektrycznych, Automatyka, Elektryka, Zakłócenia, vol. 9, nr 2 (32) 2018. otwiera się w nowej karcie
 118. Ł. Stanisz: Bieda R., Badanie palności tworzyw termoutwar- dzalnych, Elektrosystemy, Nr 10, 2009 r., s. 58-61.
 119. PN-EN 60695-2-10:2013-12E Badanie zagrożenia ogniowe- go -Część 2-10: Metody badań oparte na stosowaniu rozża- rzonego/gorącego drutu -Urządzenie do badania rozżarzonym drutem i ogólny sposób wykonywania prób.
 120. PN-EN 60695-11-4:2012E Badanie zagrożenia ogniowego - Część 11-4: Płomienie probiercze -Płomień 50 W -Urządzenie i metody prób sprawdzających. otwiera się w nowej karcie
 121. PN-EN 60695-11-5:2017-08E Badanie zagrożenia ogniowe- go -Część 11-5: Płomienie probiercze -Metoda badania pło- mieniem igłowym -Urządzenie, układ do próby sprawdzającej i wytyczne. otwiera się w nowej karcie
 122. PN-EN 60695-11-10:2002P Badanie zagrożenia ogniowego -Część 11-10: Płomienie probiercze -Metody badania płomie- niem probierczym 50 W przy poziomym i pionowym ustawieniu próbki (norma archiwalna). otwiera się w nowej karcie
 123. PN-EN 60695-11-10:2014-02E Badanie zagrożenia ognio- wego -Część 11-10: Płomienie probiercze -Metody badania płomieniem probierczym 50 W przy poziomym i pionowym ustawieniu próbki. otwiera się w nowej karcie
 124. Rys. 11. Widok komory do przeprowadzania próby poziomego i pionowego palenia się zgodnie z normą PN EN 60695-11-10:2014-02E. Źródło: [32]
 125. mgr inż. Mirosław Schwann -KENTIA Firma Konsultingowa Niniejszy artykuł jest zmienioną wersją artykułu o tym samym tytule, znajdującego się w materiałach seminaryjnych XXI Seminarium "Automatyka w elektroenergetyce",
 126. PN-EN ISO 15527:2019-01 wersja angielska -Tworzywa sztucz- ne --Płyty prasowane z polietylenu (PE-UHMW, PE-HD) --Wymagania i metody badań. Data publikacji: 23-01-2019. PN-EN ISO 15876-3:2017-03 wersja polska -Systemy prze- wodów rurowych z tworzyw sztucznych do instalacji wody ciepłej i zimnej --Polibuten (PB) --Część 3: Kształtki. Data publikacji: 09- 01-2019. PN-EN ISO 19062-2:2019-05 wersja angielska -Tworzywa sztuczne -Akrylonitryl-butadien-styren (ABS) do różnych technik for- mowania -Część 2: Przygotowanie kształtek do badań i oznaczanie właściwości. Data publikacji: 08-05-2019. PN-EN ISO 19065-2:2019-05 wersja angielska -Tworzywa sztuczne -Akrylonitryl-styren-akrylan (ASA), akrylonitryl-(etylen-pro- pylen-dien)-styren (AEPDS) oraz akrylonitryl-(polietylen chlorowany)- -styren (ACS) do różnych technik formowania -Część 2: Przygoto- wanie kształtek do badań i oznaczanie właściwości. Data publikacji: 08-05-2019. PN-EN ISO 20558-1:2019-04 wersja angielska -Tworzywa sztuczne --Poli(siarczek fenylenu) (PPS) materiały do różnych tech- nik formowania --Część 1: System oznaczenia i podstawa specyfi- kacji. Data publikacji: 25-04-2019. PN-EN ISO 20558-2:2019-04 wersja angielska -Tworzywa sztuczne --Poli(siarczek fenylenu) (PPS) materiały do różnych tech- nik formowania --Część 2: Przygotowanie próbki do badań oraz oznaczanie właściwości. Data publikacji: 25-04-2019. PN-EN ISO 20753:2019-01 wersja angielska -Tworzywa sztucz- ne --Kształtki do badań. Data publikacji: 09-01-2019. PN-EN ISO 20848-3:2019-02 wersja angielska -Opakowania -- Bębny z tworzyw sztucznych --Część 3: Korkowe systemy zamknięć do bębnów z tworzyw sztucznych, o pojemności nominalnej od 113,6 l do 220 l. Data publikacji: 22-02-2019. PN-EN ISO 21301-1:2019-04 wersja angielska -Tworzywa sztuczne --Kopolimery etylen-octan winylu (EVAC) do różnych tech- nik formowania -Część 1: System oznaczenia i podstawa specyfi- kacji. Data publikacji: 15-04-2019. PN-EN ISO 21301-2:2019-04 wersja angielska -Tworzy- wa sztuczne --Kopolimery etylen-octan winylu (EVAC) do różnych technik formowania -Część 2: Przygotowanie kształtek do badań i oznaczanie właściwości. Data publikacji: 16-04-2019. PN-EN ISO 21304-1:2019-05 wersja angielska -Tworzywa sztuczne --Polietylen o bardzo dużej masie cząsteczkowej (PE- -UHMW) do różnych technik formowania --Część 1: System ozna- czenia i podstawa specyfikacji. Data publikacji: 22-05-2019. PN-EN ISO 21305-1:2019-04 wersja angielska -Tworzywa sztuczne --Poliwęglan (PC) do różnych technik formowania --Część 1: System oznaczenia i podstawa specyfikacji. Data publikacji: 16- 04-2019. PN-EN ISO 21305-2:2019-04 wersja angielska -Tworzywa sztuczne --Poliwęglan (PC) do różnych technik formowania --Część 2: Przygotowanie kształtek do badań i oznaczanie właściwości. Data publikacji: 16-04-2019. PN-EN ISO 21306-1:2019-05 wersja angielska -Tworzywa sztuczne --Poli(chlorek winylu) nieplastyfikowany (PVC-U) do róż- nych technik formowania --Część 1: System oznaczenia i podstawa specyfikacji. Data publikacji: 22-05-2019.
 127. PN-EN ISO 21306-2:2019-05 wersja angielska -Tworzywa sztuczne --Poli(chlorek winylu) nieplastyfikowany (PVC-U) do róż- nych technik formowania -Część 2: Przygotowanie kształtek do badań i oznaczanie właściwości. Data publikacji: 17-05-2019. PN-EN ISO 21309-1:2019-04 wersja angielska -Tworzywa sztuczne --Kopolimer etylen/alkohol winylowy (EVOH) do różnych technik formowania --Część 1: System oznaczenia i podstawa spe- cyfikacji. Data publikacji: 25-04-2019. PN-EN ISO 21309-2:2019-04 wersja angielska -Tworzywa sztuczne --Kopolimer etylen/alkohol winylowy (EVOH) do różnych technik formowania --Część 2: Przygotowanie kształtek do badań i oznaczanie właściwości. Data publikacji: 25-04-2019. PN-EN ISO 23900-4:2018-10/Ap1:2019-04 wersja angiel- ska -Pigmenty i wypełniacze --Metody dyspergowania i ocena dyspergowalności w tworzywach --Część 4: Oznaczenie właści- wości barwnych i łatwości dyspergowania białych pigmentów w polietylenie za pomocą dwuwalcówki. Data publikacji: 11-04- 2019. PN-EN ISO 23900-5:2018-10/Ap1:2019-04 wersja angielska -Pigmenty i wypełniacze --Metody dyspergowania i ocena dysper- gowalności w tworzywach --Część 5: Oznaczenie przez badanie war- tości ciśnienia na filtrze. Data publikacji: 11-04-2019. PN-EN ISO 23900-6:2018-10 wersja polska -Pigmenty i wy- pełniacze --Metody dyspergowania i ocena dyspergowalności w tworzywach sztucznych --Część 6: Oznaczanie metodą testu folio- wego. Data publikacji: 19-06-2019. PN-EN ISO 23900-6:2018-10/Ap1:2019-04 wersja angielska -Pigmenty i wypełniacze --Metody dyspergowania i ocena dysper- gowalności w tworzywach sztucznych --Część 6: Oznaczenie przez badanie powłoki. Data publikacji: 11-04-2019. PN-EN ISO 23900-6:2018-10/Ap2:2019-06 wersja angielska -Pigmenty i wypełniacze --Metody dyspergowania i ocena dysper- gowalności w tworzywach sztucznych --Część 6: Oznaczenie przez badanie powłoki. Data publikacji: 13-06-2019. PN-EN ISO 24817:2017-10 wersja polska -Przemysł naftowy, petrochemiczny i gazowniczy --Naprawy rurociągów materiałami kompozytowymi --Kwalifikacja oraz projektowanie, instalowanie, badanie i kontrola. Data publikacji: 26-06-2019. PN-EN ISO 24817:2017-10/Ap1:2019-05 wersja angielska -Przemysł naftowy, petrochemiczny i gazowniczy --Kompozytowe środki do naprawy rur --Kwalifikacja oraz projektowanie, instalowa- nie, badanie i kontrola. Data publikacji: 29-05-2019. PN-EN ISO 32100:2019-02 wersja angielska -Płaskie wyroby tekstylne powleczone gumą lub tworzywami sztucznymi --Badania fizyczne i mechaniczne --Wyznaczanie odporności na zginanie me- todą fleksometryczną. Data publikacji: 01-02-2019.
 128. Nowe Polskie Normy -cz. 2 otwiera się w nowej karcie
 129. Tomasz Jaruga dr inż. Tomasz Jaruga Zakład Przetwórstwa Polimerów, Politechnika Częstochowska Źródło opracowania: www.pkn.pl Data sporządzenia zestawienia: 30.07.2019
 130. Zestawienie Polskich Norm dotyczących tworzyw sztucznych i materiałów polimerowych które ukazały się w okresie: styczeń -czerwiec 2019 roku. otwiera się w nowej karcie
Źródła finansowania:
Weryfikacja:
Politechnika Gdańska

wyświetlono 168 razy

Publikacje, które mogą cię zainteresować

Meta Tagi