Modyfikacja powierzchni stopu Ti13Nb13Zr metodą implantacji jonowej w aspekcie zastosowania na elementy trące w endoprotezach ortopedycznych - Publikacja - MOST Wiedzy

Wyszukiwarka

Modyfikacja powierzchni stopu Ti13Nb13Zr metodą implantacji jonowej w aspekcie zastosowania na elementy trące w endoprotezach ortopedycznych

Abstrakt

W celu określenia wpływu wybranych czynników tribologicznych na intensywność zużycia ściernego pary trącej złożonej z nowoczesnego stopu tytanu Ti13Nb13Zr oraz PE-UHMW, przeprowadzono badania tribologiczne. Uzyskane wyniki badań wykazały zbyt niską odporność na zużycie ścierne stopu tytanu Ti13Nb13Zr. Stosunkowo niska trwałość badanego stopu tytanu, wskazuję na potrzebę modyfikacji jego powierzchni w celu zwiększenia twardości. Na podstawie otrzymanych wyników badań zaproponowano wykorzystanie metody implantacji jonowej, jako sposób modyfikacji powierzchni nowoczesnego stopu Ti13Nb13Zr.

Cytuj jako

Pełna treść

pełna treść publikacji nie jest dostępna w portalu

Słowa kluczowe

Informacje szczegółowe

Kategoria:
Publikacja w czasopiśmie
Typ:
artykuły w czasopismach recenzowanych i innych wydawnictwach ciągłych
Opublikowano w:
Dokonania Młodych Naukowców nr 1, wydanie 3, strony 1022 - 1026,
ISSN: 2300-4436
Język:
polski
Rok wydania:
2015
Opis bibliograficzny:
Zasińska K., Kmieć M.: Modyfikacja powierzchni stopu Ti13Nb13Zr metodą implantacji jonowej w aspekcie zastosowania na elementy trące w endoprotezach ortopedycznych// Dokonania Młodych Naukowców. -Vol. 1., iss. 3 (2015), s.1022-1026
Weryfikacja:
Politechnika Gdańska

wyświetlono 301 razy

Publikacje, które mogą cię zainteresować

Meta Tagi