Modyfikacja widma sygnału radia impulsowego w warstwie fizycznej standardu IEEE 802.15.4a - Publikacja - MOST Wiedzy

Wyszukiwarka

Modyfikacja widma sygnału radia impulsowego w warstwie fizycznej standardu IEEE 802.15.4a

Abstrakt

W referacie przedstawiono zastosowanie, opracowanych wcześniej przez autorów, metod modyfikacji widma sygnału radia impulsowego do poprawy warunków kompatybilności elektromagnetycznej transmisji ultraszerokopasmowych według standardu IEEE 802.15.4a. Omówiono sposoby modyfikacji struktury pakietów pozwalające zachować pełną kompatybilność zmodyfikowanych transmisji z urządzeniami pracującymi według tego standardu.

Cytuj jako

Pełna treść

pełna treść publikacji nie jest dostępna w portalu

Słowa kluczowe

Informacje szczegółowe

Kategoria:
Publikacja w czasopiśmie
Typ:
artykuły w czasopismach dostępnych w wersji elektronicznej [także online]
Opublikowano w:
Przegląd Telekomunikacyjny + Wiadomości Telekomunikacyjne strony 324 - 327,
ISSN: 1230-3496
Język:
polski
Rok wydania:
2008
Weryfikacja:
Politechnika Gdańska

wyświetlono 11 razy

Publikacje, które mogą cię zainteresować

Meta Tagi