Modyfikacja właściwości fizykochemicznych triacylogliceroli na drodze enzymatycznego przeestryfikowania. - Publikacja - MOST Wiedzy

Wyszukiwarka

Modyfikacja właściwości fizykochemicznych triacylogliceroli na drodze enzymatycznego przeestryfikowania.

Abstrakt

Przeestryfikowano mieszaniny oleju rzepakowego i łoju wołowego (4:6w/w). Katalizatorami reakcji były immobilizowane enzymy lipolityczne: Lipozyme RM IM, Lipozyme TL IM oraz Novozym 435 (Novo Nordisk). Produkty reakcji rozdzielano przy pomocy chromatografii kolumnowej. Triacyloglicerole (TAG) eluowano mieszaniną eteru naftowego i eteru dietylowego(87:13). W otrzymanych produktach oraz w wyizolowanych z nich TAG oznaczano temperaturę topnienia, zawartość fazy stałej oraz stabilność oksydatywną. Określano również strukturę otrzymanych TAG, stosując metodę enzymatycznej hydrolizy. Stwierdzono, że we wszystkich produktach oraz w TAG wyizolowanych z tych produktów nastąpił spadek zawartości fazy stałej i temp. topn. w porównaniu z mieszaniną wyjściową, natomiast stabilność oksydatywna otrzymanych produktów uległa pogorszeniu.

Cytuj jako

Pełna treść

pełna treść publikacji nie jest dostępna w portalu

Informacje szczegółowe

Kategoria:
Publikacja w czasopiśmie
Typ:
artykuły w czasopismach recenzowanych i innych wydawnictwach ciągłych
Opublikowano w:
Bromatologia i Chemia Toksykologiczna nr 36, strony 353 - 359,
ISSN: 0365-9445
Język:
polski
Rok wydania:
2003
Opis bibliograficzny:
Ledóchowska E., Filipkowska A.: Modyfikacja właściwości fizykochemicznych triacylogliceroli na drodze enzymatycznego przeestryfikowania.// Bromatologia i Chemia Toksykologiczna. -Vol. 36., nr. suplement (2003), s.353-359
Weryfikacja:
Politechnika Gdańska

wyświetlono 14 razy

Publikacje, które mogą cię zainteresować

Meta Tagi