Modyfikacje polimeraz DNA jako rozwiązania problemów w reakcjach PCR - Publikacja - MOST Wiedzy

Wyszukiwarka

Modyfikacje polimeraz DNA jako rozwiązania problemów w reakcjach PCR

Abstrakt

Reakcja PCR już od wielu lat jest podstawowym narzędziem stosowanym w biotechnologii molekularnej. Nadal napotykamy jednak liczne problemy podczas jej przeprowadzania związane z trudnymi matrycami, obecnością inhibitorów itp. Optymalizacja reakcji PCR jest więc niezbędna w celu poprawy wyników. Jednym z rozwiązań tych problemów może być modyfikowanie polimeraz DNA. W powyższym artykule opisano problemy i rozwiązania zależne polimerazy DNA. Opisano również powody, które uzasadniają potrzebę modyfikacji polimeraz DNA, rodzaje modyfikacji, a także podjęto próbę określenia wpływu tych zmian na końcową efektywność polimeraz.

Pełna treść

pobierz publikację
pobrano 419 razy

Licencja

Copyright (Wydawnictwo Naukowe TYGIEL sp. z o.o.)

Informacje szczegółowe

Kategoria:
Publikacja monograficzna
Typ:
rozdział, artykuł w książce - dziele zbiorowym /podręczniku o zasięgu krajowym
Tytuł wydania:
W : Enzymologia w obliczu wyzwań i możliwości XXI wieku strony 26 - 42
Język:
polski
Rok wydania:
2017
Opis bibliograficzny:
Śpibida M., Olszewski M., Krawczyk B.: Modyfikacje polimeraz DNA jako rozwiązania problemów w reakcjach PCR// W : Enzymologia w obliczu wyzwań i możliwości XXI wieku/ ed. Beata A. Nowak, Monika Maciąg Lublin: Wydawnictwo Naukowe TYGIEL, 2017, s.26-42
Weryfikacja:
Politechnika Gdańska

wyświetlono 70 razy

Publikacje, które mogą cię zainteresować

Meta Tagi