Modyfikowanie kolagenu skór dorsza bałtyckiego (Gadus morhua) poprzez tworzenie kompleksów z k-karagenem i sieciowanie a funkcjonalne właściwości błon - Publikacja - MOST Wiedzy

Wyszukiwarka

Modyfikowanie kolagenu skór dorsza bałtyckiego (Gadus morhua) poprzez tworzenie kompleksów z k-karagenem i sieciowanie a funkcjonalne właściwości błon

Abstrakt

W dostępnej literaturze naukowej brak jest doniesień na temat wpływu polisacharydów pochodzenia roślinnego oraz chemicznej modyfikacji przy użyciu EDC na właściwości funkcjonalne kolagenu skór dorsza bałtyckiego. Celem pracy było zbadanie wpływu k-karagenu na właściwości fizykochemiczne dyspersji błon otrzymanych z kolagenu rybiego oraz przeprowadzenie modyfikacji właściwości fizykochemicznych badanych układów sieciując je przy użyciu EDC.Zbadano wpływ udziału k-karagenu w kompleksie z natywnym kolagenem lub żelatyną otrzymanych ze skór dorsza bałtyckiego (Gadus morhua) sieciowanych N-[3-(dimetyloamino) propylo]-N'-etylokarbodiimidem (EDC) na właściwości fizykochemiczne dyspersji kolagenowej i błon dwuskładnikowych. Dla wybranych układów porównawczo stosowano jako czynniki sieciujące aldehyd glutarowy oraz transglutaminazę. Zbadano stopień usieciowania błon kolagenowych, kolagenowo-karagenowych oraz żelatynowo-karagenowych, wodochłonność, rozpuszczalność, przepuszczalność pary wodnej oraz właściwości mechaniczne. Zbadano także możliwość wykorzystania badanych układów jako nośników enzymów w celu otrzymania aktywnych mikrobiologicznie opakowań.

Cytuj jako

Pełna treść

pełna treść publikacji nie jest dostępna w portalu

Słowa kluczowe

Informacje szczegółowe

Kategoria:
Doktoraty, rozprawy habilitacyjne, nostryfikacje
Typ:
praca doktorska pracowników zatrudnionych w PG oraz studentów studium doktoranckiego
Język:
polski
Rok wydania:
2006
Weryfikacja:
Politechnika Gdańska

wyświetlono 75 razy

Publikacje, które mogą cię zainteresować

Meta Tagi