Molecular characterization of a cryptic plasmid from the psychrotrophic antarctic bacterium Pseudoalteromonas sp. 643A - Publikacja - MOST Wiedzy

Wyszukiwarka

Molecular characterization of a cryptic plasmid from the psychrotrophic antarctic bacterium Pseudoalteromonas sp. 643A

Abstrakt

W ostatnich latach znacznie wzrosło zainteresowanie organizmami zimnolubnymi, głównie z powodu ich enzymów o biotechnologicznym znaczeniu. Jednak, aby wydajnie produkować takie enzymy w skali przemysłowej użyteczne jest stworzenie rekombinantowych systemów ekspresyjnych, które pozwolą na ich opłacalną produkcję. W osiągnięciu tego celu mogą pomóc odpowiednie wektory, konstruowane na bazie plazmidów pozyskiwanych z bakterii psychrofilnych/psychrotrofowych. Celem niniejszej pracy jest zatem poszukiwanie odpowiedniego plazmidu kryptycznego, który posłuży do konstrukcji wektora wahadłowego. Poznano sekwencję nukleotydową DNA plazmidu kryptycznego, nazwanego pKW1, izolowanego ze szczepu zimnolubnej bakterii Pseudoalteromonas sp. 643A. Analiza sekwencji nukleotydowej wykazała obecność trzech otwartych ramek odczytu kodujących białka posiadające wysoki stopień identyczności, odpowiednio z białkiem Rep z Psychrobacter cryohalolentis K5 (87%), białkiem MobA z Hafnia alvei (46%) oraz hipotetycznym białkiem z Psychrobacter cryohalolentis K5 (65%) i Psychrobacter arcticus (65%). Wyznaczono również potencjalne miejsca promotorowe transkrypcji, przypuszczalne miejsce wiązania rybosomu oraz sekwencje repetytywne w obrębie genu kodującego białko replikacyjne. Obecność zakonserwowanych motywów tuż za genem rep, wykazujących znaczny stopień homologii z sekwencjami wiązanymi przez białka Rep w plazmidach typu ColE2, może sugerować, iż analizowany plazmid pKW1 replikuje się według modelu theta.

Cytowania

  • 6

    CrossRef

  • 7

    Web of Science

  • 5

    Scopus

Cytuj jako

Pełna treść

pełna treść publikacji nie jest dostępna w portalu

Słowa kluczowe

Informacje szczegółowe

Kategoria:
Publikacja w czasopiśmie
Typ:
artykuł w czasopiśmie z listy filadelfijskiej
Opublikowano w:
PLASMID nr 60, strony 154 - 158,
ISSN: 0147-619X
Język:
angielski
Rok wydania:
2008
Opis bibliograficzny:
Cieśliński H., Werbowy K., Kur J., Turkiewicz M.: Molecular characterization of a cryptic plasmid from the psychrotrophic antarctic bacterium Pseudoalteromonas sp. 643A// PLASMID. -Vol. 60., nr. iss. 2 (2008), s.154-158
DOI:
Cyfrowy identyfikator dokumentu elektronicznego (otwiera się w nowej karcie) 10.1016/j.plasmid.2008.06.002
Weryfikacja:
Politechnika Gdańska

wyświetlono 23 razy

Publikacje, które mogą cię zainteresować

Meta Tagi