Molecular dynamics simulations of ultraprecision machining of fcc monocrystals - Publikacja - MOST Wiedzy

Wyszukiwarka

Molecular dynamics simulations of ultraprecision machining of fcc monocrystals

Abstrakt

Artykuł zawiera wyniki wielkoskalowych symulacji dynamiczno-molekularnych ultraprecyzyjnego skrawania monokryształów metali niedeformowalnym narzędziem. Zmiennymi parametrami symulacji były: szybkość i głębokość skrawania, temperatura, orientacja krystalograficzna skrawanego kryształu oraz kształt narzędzia.Analizie poddano zmiany strukturalne w obrabianym materiale.

Cytuj jako

Słowa kluczowe

Informacje szczegółowe

Kategoria:
Publikacja w czasopiśmie
Typ:
artykuły w czasopismach recenzowanych i innych wydawnictwach ciągłych
Opublikowano w:
TASK Quarterly nr 14, strony 35 - 167,
ISSN: 1428-6394
Język:
angielski
Rok wydania:
2010
Opis bibliograficzny:
Rychcik-Leyk M., Białoskórski M., Dziedzic J., Rybicki J.: Molecular dynamics simulations of ultraprecision machining of fcc monocrystals// TASK Quarterly. -Vol. 14., nr. Iss. 1-2 (2010), s.35-167
Weryfikacja:
Politechnika Gdańska

wyświetlono 47 razy

Publikacje, które mogą cię zainteresować

Meta Tagi