Molecular geometry and optical activity of N-nitroso-2,2,6,6-tetramethylpiperidines generated by spontaneous crystallization and inclusion complexation with optically active diols - Publikacja - MOST Wiedzy

Wyszukiwarka

Molecular geometry and optical activity of N-nitroso-2,2,6,6-tetramethylpiperidines generated by spontaneous crystallization and inclusion complexation with optically active diols

Abstrakt

Trzy N-nitrozo-2,2,6,6-tetrametylopiperydyny, których chiralność wynika z utrudnionej rotacji wokół wiązania N-N posiadającego częściowy charakter wiązania podwójnego poddano badaniom stereochemicznym i spektroskopowym. Badane związki tworzą kompleksy inkluzyjne z optycznie czynnymi gospodarzami - Taddolami, w których N-nitrozo-2,2,6,6-tetrametylopiperydyny przyjmują chiralną konformację co dowodzą ich widma CD wykonane w ciele stałym. Ponad to zarejestrowano widma CD samej N-nitrozo-4-hydroksy-2,2,6,6-tetrametylopiperydyny, która krystalizuje jako konglomerat. Analiza rentgenostrukturalna monokryształów otrzymanych kompleksów inkluzyjnych wykazała, że w krysztale pierścień piperydynowy cząsteczek N-nitrozo-2,2,6,6-tetrametylopiperydyny i N-nitrozo-4-hydroksy-2,2,6,6-tetrametylopiperydyny w celu uniknięcia napięcia 1,3-allilowego A(1,3) spowodowanego sterycznym oddziaływaniem grupy nitrozoaminowej z podstawnikami metylowymi, przyjmuje konformacje krzesłową, w której aminowy atom azotu ulega ''wypłaszczeniu''. Natomiast w przypadku N-nitrozo-2,2,6,6-tetrametylo-4-oksopiperydyny pierścień piperydyny przyjmuje konformację skręconej łodzi. Badane optycznie czynne N-nitrozoaminy są związkami konfiguracyjnie labilnymi, które szybko ulegają racemizacji w roztworze.

Cytowania

  • 4

    CrossRef

  • 0

    Web of Science

  • 4

    Scopus

Cytuj jako

Pełna treść

pełna treść publikacji nie jest dostępna w portalu

Słowa kluczowe

Informacje szczegółowe

Kategoria:
Publikacja w czasopiśmie
Typ:
artykuł w czasopiśmie wyróżnionym w JCR
Opublikowano w:
TETRAHEDRON-ASYMMETRY nr 20, strony 1308 - 1313,
ISSN: 0957-4166
Język:
angielski
Rok wydania:
2009
Opis bibliograficzny:
Olszewska T., Gdaniec M., Połoński T.: Molecular geometry and optical activity of N-nitroso-2,2,6,6-tetramethylpiperidines generated by spontaneous crystallization and inclusion complexation with optically active diols// TETRAHEDRON-ASYMMETRY. -Vol. 20, nr. iss. 11 (2009), s.1308-1313
DOI:
Cyfrowy identyfikator dokumentu elektronicznego (otwiera się w nowej karcie) 10.1016/j.tetasy.2009.05.008
Weryfikacja:
Politechnika Gdańska

wyświetlono 45 razy

Publikacje, które mogą cię zainteresować

Meta Tagi