Molecular Structures of the Phospha-Wittig Reaction Intermediate: Initial Step in the Synthesis of Compounds with a C═P–P Bond as Products in the Phospha-Wittig Reaction - Publikacja - MOST Wiedzy

Wyszukiwarka

Molecular Structures of the Phospha-Wittig Reaction Intermediate: Initial Step in the Synthesis of Compounds with a C═P–P Bond as Products in the Phospha-Wittig Reaction

Abstrakt

The phospha-Wittig reactivity ofβ-diketiminate titanium(III) complexes with phosphanylphosphido ligands was investigated. The reactions of [MeNacNacTi(Cl){η2-P(SiMe3)-PtBu2}] and [MeNacNacTi(Cl){η2-P(SiMe3)-P(Ph)tBu}] with acetone conducted in toluene solution under mild conditions led to the phospha-Wittig intermediates [{(ArN=C(Me)CHC(Me)=NAr)(C(Me)2O}Ti(Cl){PtBu2-P(SiMe3)C(Me)2O}] (1) and [{(ArN=C(Me)CHC(Me)=NAr) (C-(Me)2O}Ti(Cl){P(Ph)tBu-P(SiMe3)C(Me)2O}] (2). Complexes 1 and 2 were isolated in the crystalline form and characterized for thefirst time. Furthermore, the isolated complexes1and2dissolved in THF solution led to the phospha-Wittig reaction products - phosphanylphosphaalkenes tBu2P−P=C(Me)2(1a) and (Ph)tBuP−P=C(Me)2(2a)

Cytowania

  • 3

    CrossRef

  • 2

    Web of Science

  • 2

    Scopus

Informacje szczegółowe

Kategoria:
Publikacja w czasopiśmie
Typ:
artykuły w czasopismach
Opublikowano w:
ORGANOMETALLICS nr 15, strony 2873 - 2877,
ISSN: 0276-7333
Język:
angielski
Rok wydania:
2019
Opis bibliograficzny:
Ziółkowska A., Szynkiewicz N., Ponikiewski Ł.: Molecular Structures of the Phospha-Wittig Reaction Intermediate: Initial Step in the Synthesis of Compounds with a C═P–P Bond as Products in the Phospha-Wittig Reaction// ORGANOMETALLICS -Vol. 15, (2019), s.2873-2877
DOI:
Cyfrowy identyfikator dokumentu elektronicznego (otwiera się w nowej karcie) 10.1021/acs.organomet.9b00192
Weryfikacja:
Politechnika Gdańska

wyświetlono 28 razy

Publikacje, które mogą cię zainteresować

Meta Tagi