Molecular typing of Staphylococcus aureus isolated from cows with mastitis in the east of Poland on the basis of polymorphism of genes coding protein A and coagulase - Publikacja - MOST Wiedzy

Wyszukiwarka

Molecular typing of Staphylococcus aureus isolated from cows with mastitis in the east of Poland on the basis of polymorphism of genes coding protein A and coagulase

Abstrakt

Polimorfizm genów kodujących białko A i koagulazę wykorzystano do badania zmienności genetycznej bakterii Staphylococcus aureus wyizolowanych z gruczołów mlekowych krów u których stwierdzono stan zapalny. W badanej grupie 82 szczepów wyróżniono 24 genotypy.

Cytuj jako

Pełna treść

pełna treść publikacji nie jest dostępna w portalu

Słowa kluczowe

Informacje szczegółowe

Kategoria:
Publikacja w czasopiśmie
Typ:
artykuł w czasopiśmie z listy filadelfijskiej
Opublikowano w:
POLISH JOURNAL OF VETERINARY SCIENCES nr 10, strony 199 - 205,
ISSN: 1505-1773
Język:
angielski
Rok wydania:
2007
Opis bibliograficzny:
Jakubczak A., Szweda P., Łukaszewska K., Kur J.: Molecular typing of Staphylococcus aureus isolated from cows with mastitis in the east of Poland on the basis of polymorphism of genes coding protein A and coagulase// POLISH JOURNAL OF VETERINARY SCIENCES. -Vol. 10., nr. nr 4 (2007), s.199-205
Weryfikacja:
Politechnika Gdańska

wyświetlono 26 razy

Publikacje, które mogą cię zainteresować

Meta Tagi