Monety kolekcjonerskie jako przykład inwestycji alternatywnych - Publikacja - MOST Wiedzy

Wyszukiwarka

Monety kolekcjonerskie jako przykład inwestycji alternatywnych

Abstrakt

W artykule przedstawiono charakterystykę rynku monet kolekcjonerskich w Polsce na tle innych rodzajów rynków, takich jak np. rynek pieniężny i kapitałowy. Ponadto Autor zaprezentował wyniki badań dotyczące stopy zwrotu z inwestycji w srebrne monety kolekcjonerskie i porównał je ze stopami zwrotu na rynku akcji i na rynku skarbowych papierów dłużnych.

Cytuj jako

Pełna treść

pełna treść publikacji nie jest dostępna w portalu

Słowa kluczowe

Informacje szczegółowe

Kategoria:
Publikacja w czasopiśmie
Typ:
artykuły w czasopismach recenzowanych i innych wydawnictwach ciągłych
Opublikowano w:
Studia i Prace Kolegium Zarządzania i Finansów strony 84 - 107,
ISSN: 1234-8872
Język:
polski
Rok wydania:
2009
Opis bibliograficzny:
Prusak B.: Monety kolekcjonerskie jako przykład inwestycji alternatywnych// Studia i Prace Kolegium Zarządzania i Finansów. -., nr. zesz. nauk. 93 (2009), s.84-107
Weryfikacja:
Politechnika Gdańska

wyświetlono 31 razy

Publikacje, które mogą cię zainteresować

Meta Tagi