Monitoring zwierciadła wód podziemnych i ich jakości na obszarze budowy tunelu drogowego pod Martwą Wisłą. - Publikacja - MOST Wiedzy

Wyszukiwarka

Monitoring zwierciadła wód podziemnych i ich jakości na obszarze budowy tunelu drogowego pod Martwą Wisłą.

Abstrakt

Omówiono wyniki pomiarów zwierciadła wód podziemnych oraz badań jakości wód podziemnych, wykonywanych podczas budowy pierwszej rury tunelu. Podkreślono, że podczas realizacji drugiej rury tunelu, a zwłaszcza przejść poprzecznych, istnieje potrzeba prowadzenia stałego monitoringu jakości wód, ze szczególnym wskazaniem na badania chlorków w piezometrach i Martwej Wiśle.

Cytuj jako

Pełna treść

pełna treść publikacji nie jest dostępna w portalu

Słowa kluczowe

Informacje szczegółowe

Kategoria:
Publikacja w czasopiśmie
Typ:
artykuły w czasopismach recenzowanych i innych wydawnictwach ciągłych
Opublikowano w:
Inżynieria i Budownictwo strony 91 - 95,
ISSN: 0021-0315
Język:
polski
Rok wydania:
2014
Opis bibliograficzny:
Jaworska-Szulc B.: Monitoring zwierciadła wód podziemnych i ich jakości na obszarze budowy tunelu drogowego pod Martwą Wisłą.// Inżynieria i Budownictwo. -., nr. 2 (2014), s.91-95
Weryfikacja:
Politechnika Gdańska

wyświetlono 41 razy

Publikacje, które mogą cię zainteresować

Meta Tagi