Monitorowanie i mapowanie zanieczyszczenia powietrza atmosferycznego przez związki z grupy BTEX (benzen, toluen, etylobenzen, ksylen) z wykorzystaniem techniki dozymetrii pasywnej do pobierania próbek analitów = Monitoring and mapping of atmospheric pollutans with the use of passive technique of sampling of BTEX (benzene, ethylbenzene, toluene, xylenes) analytes - Publikacja - MOST Wiedzy

Wyszukiwarka

Monitorowanie i mapowanie zanieczyszczenia powietrza atmosferycznego przez związki z grupy BTEX (benzen, toluen, etylobenzen, ksylen) z wykorzystaniem techniki dozymetrii pasywnej do pobierania próbek analitów = Monitoring and mapping of atmospheric pollutans with the use of passive technique of sampling of BTEX (benzene, ethylbenzene, toluene, xylenes) analytes

Abstrakt

Wskutek działalności człowieka do atmosfery dostaje się coraz większa liczba substancji szkodliwych, uznanych za potencjalnie niebezpieczne dla organizmów żywych, głównie z uwagi na ich toksyczność. Do takich substancji zalicza się między innymi związki z grupy BTEX. Chcąc ocenić stopień narażenia populacji na obecność w powietrzu atmosferycznym analitów z grupy BTEX, niezbędne jest monitorowanie poziomu stężeń tych zanieczyszczeń wykorzystując techniki dozymetrii pasywnej.

Cytuj jako

Pełna treść

pełna treść publikacji nie jest dostępna w portalu

Słowa kluczowe

Informacje szczegółowe

Kategoria:
Publikacja w czasopiśmie
Typ:
artykuły w czasopismach recenzowanych i innych wydawnictwach ciągłych
Opublikowano w:
Ecological Chemistry and Engineering A - Chemia i Inżynieria Ekologiczna A nr 13, strony 447 - 468,
ISSN: 1898-6188
Język:
polski
Rok wydania:
2006
Opis bibliograficzny:
Urbanowicz M., Zabiegała B., Orłowski C., Namieśnik J.: Monitorowanie i mapowanie zanieczyszczenia powietrza atmosferycznego przez związki z grupy BTEX (benzen, toluen, etylobenzen, ksylen) z wykorzystaniem techniki dozymetrii pasywnej do pobierania próbek analitów = Monitoring and mapping of atmospheric pollutans with the use of passive technique of sampling of BTEX (benzene, ethylbenzene, toluene, xylenes) analytes// Ecological Chemistry and Engineering. A. -Vol. 13., nr. nr S3 (2006), s.447-468
Weryfikacja:
Politechnika Gdańska

wyświetlono 29 razy

Publikacje, które mogą cię zainteresować

Meta Tagi