Monitorowanie i modelowanie zjawisk z wieloma skalami czasu do potrzeb sterowania w zastosowaniu do oczyszczalni ścieków - Publikacja - MOST Wiedzy

Wyszukiwarka

Monitorowanie i modelowanie zjawisk z wieloma skalami czasu do potrzeb sterowania w zastosowaniu do oczyszczalni ścieków

Abstrakt

Ostatnie dwanaœcie miesięcy przeznaczyłem na kończenie rozprawy doktorskiej oraz pisanie dwóch artykułów na ALSIS' 06 (1st IFAC Workshop on Applications of Large Scale Industrial Systems), który odbędzie się w dniach 30 - 31 sierpnia w Helsinkach i Sztokholmie. Oba artykuły [1,2] zostały przyjęte i będę je prezentował podczas warsztatów ALSIS'06. Artykuł [1] zawiera częœciowe wyniki pracy dotyczšce budowy modelu oczyszczalni œcieków w oparciu o sieci falkowe z przestrzeniš stanu (SSWN). Obecnie pracuję nad kolejnym artykułem, w którym mam zamiar opisać całkowite wyniki pracy nad modelowaniem oczyszczalni œcieków za pomocš SSWN. Artykuł [2] zawiera wyniki pracy dotyczšce monitorowania i diagnozowania oczyszczalni œcieków.Zarówno wspomniane publikacje jak i rozprawa doktorska skupiajš się generalnie na dwóch problemach: modelowaniu i monitorowaniu biologicznej oczyszczalni œcieków. W zwišzku z tym dalsza częœć sprawozdania będzie się przedstawiała jak następuje: W punkcie drugim opisana zostanie biologiczna oczyszczalnia œcieków oraz cel rozprawy doktorskiej, punkt trzeci będzie zawierał wnioski z wykorzystania metod opartych na PCA do monitorowania i diagnostyki oczyszczalni, punk czwarty dotyczyć będzie modelowania oczyszczalni przy użyciu SSWN.

Cytuj jako

Pełna treść

pełna treść publikacji nie jest dostępna w portalu

Słowa kluczowe

Informacje szczegółowe

Kategoria:
Aktywność konferencyjna
Typ:
publikacja w wydawnictwie zbiorowym recenzowanym (także w materiałach konferencyjnych)
Tytuł wydania:
Sesja Naukowa Doktoranci Politechniki Gdańskiej dla Gospodarki Innowacyjnej Regionu : materiały strony 18 - 23
Język:
polski
Rok wydania:
2006
Opis bibliograficzny:
Borowa A.: Monitorowanie i modelowanie zjawisk z wieloma skalami czasu do potrzeb sterowania w zastosowaniu do oczyszczalni ścieków// Sesja Naukowa Doktoranci Politechniki Gdańskiej dla Gospodarki Innowacyjnej Regionu : materiały/ ed. red. Jacek Namieśnik , Patrycja Szpinek ; Politechnika Gdańska. Gdańsk: Politechnika Gdańska, 2006, s.18-23
Weryfikacja:
Politechnika Gdańska

wyświetlono 7 razy

Publikacje, które mogą cię zainteresować

Meta Tagi