Monitorowanie procesu łączenia synchronicznych obiektów elektroenergetycznych - Publikacja - MOST Wiedzy

Wyszukiwarka

Monitorowanie procesu łączenia synchronicznych obiektów elektroenergetycznych

Abstrakt

W artykule opisano system sterowania i monitorowania procesu łączenia synchronicznych obiektów elektroenergetycznych, opracowany i wykonany szczególnie dla celów badawczych, na etapie weryfikacji nowo proponowanych rozwiązań. System ten pozwala na proste sterowanie procesem synchronizacji, szybką i wygodną rejestrację wielu przebiegów i parametrów procesu, a także na łatwą oraz szybką implementację w nim, nowo opracowywanych rozwiązań w zakresie metod i algorytmów synchronizacji.

Pełna treść

pełna treść publikacji nie jest dostępna w portalu

Informacje szczegółowe

Kategoria:
Publikacja w czasopiśmie
Typ:
artykuły w czasopismach recenzowanych i innych wydawnictwach ciągłych
Opublikowano w:
AUTOMATYKA ELEKTROENERGETYCZNA strony 13 - 17,
ISSN: 1230-7815
Język:
polski
Rok wydania:
2010
Opis bibliograficzny:
Redlarski G.: Monitorowanie procesu łączenia synchronicznych obiektów elektroenergetycznych // AUTOMATYKA ELEKTROENERGETYCZNA. -., nr. nr 1 (2010), s.13-17
Weryfikacja:
Politechnika Gdańska

wyświetlono 29 razy

Publikacje, które mogą cię zainteresować

Meta Tagi