Monitorowanie programowania i zmian w przestrzeni jako instrument zarządzania rozwojem regionalnym - Publikacja - MOST Wiedzy

Wyszukiwarka

Monitorowanie programowania i zmian w przestrzeni jako instrument zarządzania rozwojem regionalnym

Abstrakt

Z analizy potrzeb stałej obserwacji zmian wynikają założenia monitoringu. Określono cele monitoringu, jego funkcje i zadania. Rozwinięto założenia kontrolingu jako formy monitoringu decyzyjnego, służącego weryfikacji poziomu realizacji celów rozwoju regionalnego i działań przestrzennych.

Cytuj jako

Pełna treść

pełna treść publikacji nie jest dostępna w portalu

Informacje szczegółowe

Kategoria:
Publikacja monograficzna
Typ:
rozdział, artykuł w książce - dziele zbiorowym /podręczniku o zasięgu krajowym
Język:
polski
Rok wydania:
2005
Opis bibliograficzny:
Parteka T., Czochański J.: Monitorowanie programowania i zmian w przestrzeni jako instrument zarządzania rozwojem regionalnym// / : , 2005,
Weryfikacja:
Politechnika Gdańska

wyświetlono 8 razy

Publikacje, które mogą cię zainteresować

Meta Tagi