Monitorowanie skuteczności ochrony katodowej techniką rezystancyjną. - Publikacja - MOST Wiedzy

Wyszukiwarka

Monitorowanie skuteczności ochrony katodowej techniką rezystancyjną.

Abstrakt

W pracy scharakteryzowano bliżej technikę korozymetrii rezystancyjnej w aspekcie jej wykorzystania do monitorowania skuteczności ochrony katodowej. Podano zasady jej stosowania oraz sposób ilościowego określania skuteczności ochrony na podstawie pomiarów liniowych ubytków korozyjnych metalu chronionego i niechronionego katodowo. Opisano wieloletnie doświadczenia eksploatacyjne SPZP Corrpol w zakresie monitorowania ochrony katodowej techniką rezystometryczną w przemyśle krajowym na przykładzie dwóch elektrowni. Przedstawiono nowe rozwiązanie czujników rezystancyjnych, które pozwala na jednoczesne monitorowanie potencjału i szybkości korozji podziemnych konstrukcji stalowych.

Cytuj jako

Pełna treść

pełna treść publikacji nie jest dostępna w portalu

Informacje szczegółowe

Kategoria:
Publikacja w czasopiśmie
Typ:
artykuły w czasopismach recenzowanych i innych wydawnictwach ciągłych
Opublikowano w:
Ochrona przed Korozją nr 46, strony 218 - 221,
ISSN: 0473-7733
Język:
polski
Rok wydania:
2003
Opis bibliograficzny:
Sokólski W., Jankowski J.: Monitorowanie skuteczności ochrony katodowej techniką rezystancyjną. // Ochrona przed Korozją. -Vol. 46., nr. 8 (2003), s.218-221
Weryfikacja:
Politechnika Gdańska

wyświetlono 24 razy

Publikacje, które mogą cię zainteresować

Meta Tagi