Monitorowanie stanu systemów informatycznych na przykładzie aplikacji opracowanej w firmie Lufthansa Systems - Publikacja - MOST Wiedzy

Wyszukiwarka

Monitorowanie stanu systemów informatycznych na przykładzie aplikacji opracowanej w firmie Lufthansa Systems

Abstrakt

Artykuł ten omawia wewnętrzny system firmy Lufthansa Systems, służący monitorowaniu stanu systemów informatycznych jej klientów. Pokazana w nim została architektura opracowanego systemu oraz omówiono krótko zasadę jego działania. Omówiono również skrótowo jego funkcje oraz zaprezentowano wybrane fragmenty jego interfejsu.

Cytuj jako

Pełna treść

pełna treść publikacji nie jest dostępna w portalu

Słowa kluczowe

Informacje szczegółowe

Kategoria:
Publikacja w czasopiśmie
Typ:
artykuły w czasopismach recenzowanych i innych wydawnictwach ciągłych
Opublikowano w:
Zeszyty Naukowe Wydziału ETI Politechniki Gdańskiej. Technologie Informacyjne nr T. 10, strony 469 - 476,
ISSN: 1732-1166
Język:
polski
Rok wydania:
2006
Opis bibliograficzny:
Kamiński M.: Monitorowanie stanu systemów informatycznych na przykładzie aplikacji opracowanej w firmie Lufthansa Systems// Zeszyty Naukowe Wydziału ETI Politechniki Gdańskiej. Technologie Informacyjne. -Vol. T. 10., (2006), s.469-476
Weryfikacja:
Politechnika Gdańska

wyświetlono 14 razy

Publikacje, które mogą cię zainteresować

Meta Tagi