Monotone and numerical analytic- methods for differential equations. - Publikacja - MOST Wiedzy

Wyszukiwarka

Monotone and numerical analytic- methods for differential equations.

Abstrakt

Praca dotyczy problemu różniczkowo-całkowego (typu Fredholma) z ogólnym warunkiem początkowo-brzegowo-całkowym. W pierwszej części pracy, stosując metodę iteracji monotonicznych, sformułowano warunki dostateczne które gwarantują, że dyskutowany problem ma rozwiązanie ekstremalne w zbiorze generowanym przez dolne i górne rozwiązania. Rozważania teoretyczne poparto przykładem i dyskusją. W drugiej części pracy zastosowano metodę numeryczno-analityczną i przy warunku Lipschitza pokazano zbieżność odpowiednich ciągów oraz podano oszacowania błędów.

Cytuj jako

Pełna treść

pełna treść publikacji nie jest dostępna w portalu

Informacje szczegółowe

Kategoria:
Publikacja w czasopiśmie
Typ:
artykuł w czasopiśmie z listy filadelfijskiej
Opublikowano w:
JOURNAL OF COMPUTATIONAL AND APPLIED MATHEMATICS nr 45, strony 1823 - 1828,
ISSN: 0377-0427
Język:
angielski
Rok wydania:
2003
Opis bibliograficzny:
Jankowski T.: Monotone and numerical analytic- methods for differential equations. // JOURNAL OF COMPUTATIONAL AND APPLIED MATHEMATICS. -Vol. 45., (2003), s.1823-1828
Weryfikacja:
Politechnika Gdańska

wyświetlono 9 razy

Publikacje, które mogą cię zainteresować

Meta Tagi