Montaż zewnętrzny jako krytyczna faza produkcji urządzeń dźwignicowych. - Publikacja - MOST Wiedzy

Wyszukiwarka

Montaż zewnętrzny jako krytyczna faza produkcji urządzeń dźwignicowych.

Abstrakt

Opisano przypadek montażu urządzenia do rozładunku statków, zakończonego katastrofą. Podano wyniki analizy przyczyn katastrofy. Przedstawiono zmiany rozwiązania konstrukcyjnego urządzenia oraz skorygowaną technologię montażu.

Cytuj jako

Pełna treść

pełna treść publikacji nie jest dostępna w portalu

Informacje szczegółowe

Kategoria:
Publikacja w czasopiśmie
Typ:
artykuły w czasopismach recenzowanych i innych wydawnictwach ciągłych
Opublikowano w:
SYSTEMS. JOURNAL OF TRANSDISCIPLINARY SYSTEMS SCIENCE strony 249 - 256,
ISSN: 1427-275X
Język:
polski
Rok wydania:
2003
Opis bibliograficzny:
Kościelny R.: Montaż zewnętrzny jako krytyczna faza produkcji urządzeń dźwignicowych.// SYSTEMS. JOURNAL OF TRANSDISCIPLINARY SYSTEMS SCIENCE. -., nr. 8 spec. (2003), s.249-256
Weryfikacja:
Politechnika Gdańska

wyświetlono 4 razy

Publikacje, które mogą cię zainteresować

Meta Tagi