Monte Carlo simulation of energy migration in uniaxially oriented polymerfilms. - Publikacja - MOST Wiedzy

Wyszukiwarka

Monte Carlo simulation of energy migration in uniaxially oriented polymerfilms.

Abstrakt

Opisano zastosowanie metody Monte Carlo do symulowania (komputerowego) procesów fotofizycznych zachodzących w rozciąganych osiowo foliach polimerowych zawierających molekuły barwnika. Przedstawiono zaniki czasowe anizotropii emisji oraz jej zależność od koncentracji barwnika. Zbadano wpływ migracji energii na przebiegi anizotropii emisji badanego układu.

Cytuj jako

Pełna treść

pełna treść publikacji nie jest dostępna w portalu

Słowa kluczowe

Informacje szczegółowe

Kategoria:
Publikacja w czasopiśmie
Typ:
artykuł w czasopiśmie z listy filadelfijskiej
Opublikowano w:
JOURNAL OF FLUORESCENCE nr 13, strony 525 - 531,
ISSN: 1053-0509
Język:
angielski
Rok wydania:
2003
Opis bibliograficzny:
Kułak L., Sas-Bojarski P., Synak J., Sadownik M.: Monte Carlo simulation of energy migration in uniaxially oriented polymerfilms. // JOURNAL OF FLUORESCENCE. -Vol. 13., nr. 6 (2003), s.525-531
Weryfikacja:
Politechnika Gdańska

wyświetlono 59 razy

Publikacje, które mogą cię zainteresować

Meta Tagi