Moral Knowledge Expert System : On the Borderline Between Business Ethics and New Technologies - Publikacja - MOST Wiedzy

Wyszukiwarka

Moral Knowledge Expert System : On the Borderline Between Business Ethics and New Technologies

Abstrakt

Autorzy przedstawiają wstępną koncepcję zbudowania Internetowego Systemu Ekspertowego w dziedzinie wiedzy moralnej. Idea sprowadza się do zaaplikowania możliwości ogólnoświatowej sieci internetowej oraz koncepcji rozwijanych w ramach zarządzania wiedzą w odniesieniu do problemów moralnych występujących w życiu gospodarczym. System ten obejmuje: wiedzę ekspercką, akwizycję wiedzy o faktycznie dokonanych wyborach moralnych i ich skutkach, oraz kategoryzowanie i przetwarzanie informacji w bazie wiedzy, jako elemencie systemu ekspertowego. Na wyjściu system umożliwiałby "zasięgnięcie opinii" o skutkach wyborów moralnych przez osoby stojące przed dokonaniem wyboru. Podstawowa wolność ludzka w dokonywaniu wyborów pozostałaby niezakłócona ze względu na takie spolaryzowanie systemu, aby nie narzucał wyboru ale, aby dawał jedynie materiał do namysłu.

Cytuj jako

Pełna treść

pełna treść publikacji nie jest dostępna w portalu

Informacje szczegółowe

Kategoria:
Publikacja w czasopiśmie
Typ:
artykuły w czasopismach recenzowanych i innych wydawnictwach ciągłych
Język:
angielski
Rok wydania:
2005
Opis bibliograficzny:
Borzestowski M., Waszczyk M.: Moral Knowledge Expert System : On the Borderline Between Business Ethics and New Technologies // . -., (2005),
Weryfikacja:
Politechnika Gdańska

wyświetlono 8 razy

Publikacje, które mogą cię zainteresować

Meta Tagi