Moral problems in the process of polish economy transformation - Publikacja - MOST Wiedzy

Wyszukiwarka

Moral problems in the process of polish economy transformation

Abstrakt

Artykuł zawiera uwagi dotyczące problemów etycznych okresu transformacji w Polsce. Podane są przykłady kodeksów i zasadność ich wprowadzenia w firmach. Artykuł zawiera też informacje o realizowanym na Wydziale Zarządzania i Ekonomii PG programie ''Etyka biznesu'' oraz uwagi studentów dotyczące ciekawych problemów,o które program jest poszerzany.

Cytuj jako

Pełna treść

pełna treść publikacji nie jest dostępna w portalu

Słowa kluczowe

Informacje szczegółowe

Kategoria:
Publikacja monograficzna
Typ:
rozdział, artykuł w książce - dziele zbiorowym /podręczniku w języku o zasięgu międzynarodowym
Tytuł wydania:
Zarządzanie - etyka - człowiek : odpowiedzialność i humanizacja w procesach gospodarowania i zarządzania strony 117 - 118
Język:
angielski
Rok wydania:
2006
Opis bibliograficzny:
Kinach-Brzozowska K.: Moral problems in the process of polish economy transformation// Zarządzanie - etyka - człowiek : odpowiedzialność i humanizacja w procesach gospodarowania i zarządzania/ ed. red. nauk. Janina Kubka ; Politechnika Gdańska. Wydział Zarządzania i Ekonomii. Gdańsk: Zakład Nauk Filoficznych. WZiE PG, 2006, s.117-118
Weryfikacja:
Politechnika Gdańska

wyświetlono 8 razy

Publikacje, które mogą cię zainteresować

Meta Tagi