Morfologia, właściwości mechaniczne oraz palność spienionych materiałów poliuretanowo-poliglicerynowych modyfikowanych grafitem ekspandowanym - Publikacja - MOST Wiedzy

Wyszukiwarka

Morfologia, właściwości mechaniczne oraz palność spienionych materiałów poliuretanowo-poliglicerynowych modyfikowanych grafitem ekspandowanym

Abstrakt

Spienione kompozyty poliuretanowo-glicerynowe modyfikowane grafitem ekspandowanymotrzymano metodą jednostopniową z układu dwukomponentowego, gdzie jako składnik poliolowyzastosowano odpadową poliglicerynę. Scharakteryzowano morfologię, właściwościmechaniczne oraz klasę palności otrzymanych materiałów. Uzyskane wyniki wskazują, żewprowadzenie poligliceryny do matrycy poliuretanowej umożliwia otrzymanie materiałówcharakteryzujących się dobrymi właściwościami użytkowymi. Ponadto wykazano, że zastosowaniegrafitu ekspandowanego zmniejsza palność oraz wpływa korzystnie na poprawę właściwościmechanicznych otrzymanych kompozytów.

Cytuj jako

Pełna treść

pełna treść publikacji nie jest dostępna w portalu

Słowa kluczowe

Informacje szczegółowe

Kategoria:
Publikacja w czasopiśmie
Typ:
artykuły w czasopismach recenzowanych i innych wydawnictwach ciągłych
Opublikowano w:
Materiały Kompozytowe strony 50 - 52,
ISSN: 2084-1949
Język:
polski
Rok wydania:
2016
Opis bibliograficzny:
Gosz K., Kosmela P., Formela K., Hejna A., Piszczyk Ł.: Morfologia, właściwości mechaniczne oraz palność spienionych materiałów poliuretanowo-poliglicerynowych modyfikowanych grafitem ekspandowanym// Materiały Kompozytowe. -., nr. 1 (2016), s.50-52
Weryfikacja:
Politechnika Gdańska

wyświetlono 90 razy

Publikacje, które mogą cię zainteresować

Meta Tagi