Morphological and cellular alternations of HepG2 cells overexpressing CYP3A4 after treatment with antitumor imidazoacridinone derivative C-1311 - Publikacja - MOST Wiedzy

Wyszukiwarka

Morphological and cellular alternations of HepG2 cells overexpressing CYP3A4 after treatment with antitumor imidazoacridinone derivative C-1311

Abstrakt

W pracy badano odpowiedź biologiczną komórek nowotworu wątroby HepG2 z nadekspresją izoenzymu CYP3A4 pod wpływem pochodnej imidazoakrydonu C-1311. Wyniki porównywano z odpowiedzią komórek HepG2 z tzw. wektorem zerowym.Izoeznym CYP3A4 jest jednym z izoenzymów cytochromu P450 odpowiedzialnych za przemiany metaboliczne pochodnej C-1311. Wykazano, że pochodna C-1311 indukuje w obu liniach komórkowych blok w fazie G2/M cyklu komórkowego, któremu po dłuższych czasach inkubacji ze związkiem towarzyszy pojawienie się komórek o zawartości DNA mniejszej niż 2N, tzw. frakcji sub-G1. Mikroskopia fluorescencyjna wykazała, że komórki nowotworu wątroby traktowane C-1311 ulegają w niewielkim stopniu apoptozie i katastrofie mitotycznej. Po dłuższych czasach inkubacji ze związkiem (do 144 godzin) komórki HepG2 ulegają procesowi starzenia komórkowego. Na podstawie uzyskanych wyników wykazaliśmy, że nadekspresja izoenzymu CYP3A4 nie ma wpływu na rodzaj odpowiedzi komórkowej indukowanej przez pochodną C-1311 w komórkach nowotworu wątroby.

Cytuj jako

Pełna treść

pełna treść publikacji nie jest dostępna w portalu

Słowa kluczowe

Informacje szczegółowe

Kategoria:
Publikacja w czasopiśmie
Typ:
artykuł w czasopiśmie z listy filadelfijskiej
Opublikowano w:
Folia Histochemica et Cytobiologica nr 46,
ISSN: 0239-8508
Język:
angielski
Rok wydania:
2008
Opis bibliograficzny:
Augustin E., Polewska J., Demusiak M., Konopa J.: Morphological and cellular alternations of HepG2 cells overexpressing CYP3A4 after treatment with antitumor imidazoacridinone derivative C-1311// Folia Histochemica et Cytobiologica. -Vol. 46., nr. suppl. 2 (2008),
Weryfikacja:
Politechnika Gdańska

wyświetlono 24 razy

Publikacje, które mogą cię zainteresować

Meta Tagi