Most kolejowy przez Martwą Wisłę do Portu Północnego w Gdańsku. Stan obecny i możliwości modernizacji. - Publikacja - MOST Wiedzy

Wyszukiwarka

Most kolejowy przez Martwą Wisłę do Portu Północnego w Gdańsku. Stan obecny i możliwości modernizacji.

Abstrakt

W artykule dokonano charakterystyki i oceny stanu technicznego istniejącego stuletniego mostu kolejowego przez Martwą Wisłę w Gdańsku. Przedstawiono koncepcję modernizacji obiektu z przęsłem stałym oraz jezdnią w postaci płyty zespolonej lub użebrowanej. Całość poparto dokumentacją fotograficzną obiektu istniejącego oraz rysunkami koncepcji modernizacji.

Cytuj jako

Pełna treść

pełna treść publikacji nie jest dostępna w portalu

Informacje szczegółowe

Kategoria:
Publikacja w czasopiśmie
Typ:
artykuły w czasopismach recenzowanych i innych wydawnictwach ciągłych
Język:
polski
Rok wydania:
2005
Opis bibliograficzny:
Chróścielewski J., Malinowski M., Pankau S., Żółtowski K.: Most kolejowy przez Martwą Wisłę do Portu Północnego w Gdańsku. Stan obecny i możliwości modernizacji.// . -., (2005),
Weryfikacja:
Politechnika Gdańska

wyświetlono 15 razy

Publikacje, które mogą cię zainteresować

Meta Tagi