MOST Wiedzy jako narzędzie promocji otwartych zasobów nauki - Publikacja - MOST Wiedzy

Wyszukiwarka

MOST Wiedzy jako narzędzie promocji otwartych zasobów nauki

Abstrakt

Rośnie znaczenie wiedzy zgromadzonej w różnego rodzaju systemach, w tym w kursach on-line. Połączenie systemów je przetwarzających z Internetem w znaczącym stopniu usprawniło rozprzestrzenianie informacji i zwiększyło jej dostępność. Coraz szersze uznanie zyskują ruchy Otwartego Dostępu (ang. Open Access). Politechnika Gdańska w ramach projektu Multidyscyplinarny Otwarty System Transferu Wiedzy – MOST Wiedzy buduje platformę o tej samej nazwie, która ma na celu udostępnienie w trybie Otwartego Dostępu zasobów nauki opracowanych na Uczelni. Celem tego działania jest szerokie wypromowanie potencjału badawczego i edukacyjnego Uczelni oraz jej pracowników. Usprawni to organizację międzynarodowych multidyscyplinarnych zespołów i projektów badawczych oraz nawiązywanie współpracy nauka – biznes w zakresie wykorzystania potencjału uczelni oraz komercjalizacji innowacji.

Informacje szczegółowe

Kategoria:
Publikacja w czasopiśmie
Typ:
artykuły w czasopismach recenzowanych i innych wydawnictwach ciągłych
Opublikowano w:
Zeszyty Naukowe Wydziału Elektrotechniki i Automatyki Politechniki Gdańskiej strony 69 - 72,
ISSN: 1425-5766
Język:
polski
Rok wydania:
2017
Opis bibliograficzny:
Lubomski P.: MOST Wiedzy jako narzędzie promocji otwartych zasobów nauki// Zeszyty Naukowe Wydziału Elektrotechniki i Automatyki Politechniki Gdańskiej. -., nr. 52 (2017), s.69-72
Bibliografia: test
 1. T. Boiński, "Adaption of Open Science Paradigm at Gdansk University of Technology," TASK Quarterly, vol. 19, no. 4, pp. 407-417, 2015.
 2. J. Szprot, A. Leśniak, M. Morys-Twarowski, K. Siewicz, M. Starczewski, and L. Stępińska-Ustasiak, Otwarta nauka w Polsce 2014. Diagnoza. 2014.
 3. Multidyscyplinarny Otwarty System Transferu Wiedzy -MOST Wiedzy." [Online]. Available: http://mostwiedzy.pl/. [Accessed: 10-Feb-2017].
 4. T. Boiński, "Otwarty dostęp na Politechnice Gdańskiej: Motywacje i implementacja," 2017.
 5. European Research Council, "Open Access." [Online]. Available: https://erc.europa.eu/funding-and- grants/managing-project/open-access. [Accessed: 10- Feb-2017]. otwiera się w nowej karcie
 6. MNiSW, "Kierunki rozwoju otwartego dostępu do publikacji i wyników badań naukowych w Polsce.," pp. 1-20, 2015.
 7. "Koalicja Otwartej Edukacji." [Online]. Available: http://koed.org.pl/. [Accessed: 07-Mar-2017]. otwiera się w nowej karcie
 8. P. Lubomski and I. Żuchowski, "Techniczne aspekty implementacji nowoczesnej platformy e-learningowej," Zeszyty Naukowe Wydziału Elektrotechniki i Automatyki Politechniki Gdańskiej, vol. 37, pp. 41-44, 2014. 9. "eNauczanie PG," 2014. [Online]. Available: http://enauczanie.pg.gda.pl/.
 9. H. Krawczyk, "C2 NIWA -The Centre of Competence for Novel Infrastructure of Workable Applications," vol. 19, no. 4, pp. 357-369, 2015. otwiera się w nowej karcie
 10. "MOST Wiedzy -Istota projektu," 2017. [Online]. otwiera się w nowej karcie
 11. P. Lubomski, "Wyzwania bezpieczeństwa nowoczesnych platform nauczania zdalnego," EduAkcja. Magazyn edukacji elektronicznej, vol. 9, no. 1, pp. 80-89, 2015.
Źródła finansowania:
Weryfikacja:
Politechnika Gdańska

wyświetlono 130 razy

Publikacje, które mogą cię zainteresować

Meta Tagi