MOST Wiedzy jako narzędzie promocji potencjału naukowo-badawczego uczelni wyższej - Publikacja - MOST Wiedzy

Wyszukiwarka

MOST Wiedzy jako narzędzie promocji potencjału naukowo-badawczego uczelni wyższej

Abstrakt

Rozwój Internetu wpłynął na wiele aspektów naszego życia. Pośród wielu z nich zrewolucjonizował sposób komunikacji. Pochodną tego jest zmiana sposobu przekazywania wszelkiego rodzaju wiedzy. Ogromne znaczenie mają przeszukiwane źródła wiedzy, ich jakość i dostępność. W związku z tym, w obecnych czasach, o potencjale naukowym uczelni wyższej stanowią, obok pracowników w nich zatrudnionych, przede wszystkim zgromadzone bazy wiedzy będące efektem ich działalności. Coraz szersze uznanie zyskują ruchy otwartego dostępu (ang. open access) wpisujące się w szerszą inicjatywę otwartej nauki (ang. open science) i będące odpowiedzią na problemy z dostępem do wyników przeprowadzanych badań. Politechnika Gdańska rozpoczęła realizację projektu Multidyscyplinarny Otwarty System Transferu Wiedzy – MOST Wiedzy, w ramach którego będzie udostępniać w trybie otwartego dostępu opracowane na Uczelni zasoby nauki. Platforma MOST Wiedzy to nowoczesne rozwiązanie technologiczne zintegrowane z licznymi zewnętrznymi systemami. Zapewnienie odpowiedniej jakości przetwarzanych danych oraz szeroka otwartość i dostępność zgromadzonych na platformie MOST Wiedzy zasobów w znacznym stopniu usprawni przepływ wiedzy, będzie promować potencjał naukowo-badawczy i edukacyjny Uczelni oraz ułatwi nawiązywanie relacji na linii nauka-nauka i nauka-biznes, a w efekcie powstawanie nowych rozwiązań o charakterze innowacyjnym i komercyjnym.

Informacje szczegółowe

Kategoria:
Publikacja w czasopiśmie
Typ:
artykuły w czasopismach recenzowanych i innych wydawnictwach ciągłych
Opublikowano w:
EduAkcja. Magazyn Edukacji Elektronicznej strony 108 - 116,
ISSN:
Język:
polski
Rok wydania:
2017
Opis bibliograficzny:
Lubomski P.: MOST Wiedzy jako narzędzie promocji potencjału naukowo-badawczego uczelni wyższej// EduAkcja. Magazyn Edukacji Elektronicznej. -., nr. 2(14) (2017), s.108-116
Bibliografia: test
 1. Bernstein, D. (2014). Containers and Cloud: From LXC to Docker to Kubernetes. IEEE Cloud Computing, 1(3), 81-84. otwiera się w nowej karcie
 2. Caldwell, B., Cooper, M., Reid, L. G. i Vanderheiden, G. (2008). Web Content Accessibility Guidelines (WCAG) 2.0. Pobrano 14 lutego 2017, z: https://www.w3.org/TR/WCAG20 otwiera się w nowej karcie
 3. DCMI Usage Board (2012). DCMI Metadata Terms. Pobrano 16 lutego 2017, z: http://dublincore.org/do- cuments/dcmi-terms otwiera się w nowej karcie
 4. European Research Council (b.d.). Open Access. Pobrano 10 lutego 2017, z: https://erc.europa.eu/funding- -and-grants/managing-project/open-access otwiera się w nowej karcie
 5. Koalicja Otwartej Edukacji (b.d.). Pobrano 7 lutego 2017, z: http://koed.org.pl
 6. Krawczyk, H. (2015). C2 NIWA -The Centre of Competence for Novel Infrastructure of Workable Appli- cations. TASK Quarterly, 19(4), 357-369 otwiera się w nowej karcie
 7. Lubomski, P. (2017). MOST Wiedzy jako narzędzie promocji otwartych zasobów nauki. Zeszyty Naukowe Wydziału Elektrotechniki i Automatyki Politechniki Gdańskiej, 52, 69-72.
 8. MNiSW (2015). Kierunki rozwoju otwartego dostępu do publikacji i wyników badań naukowych w Polsce, 1-20.
 9. MOST Wiedzy -Istota projektu (2016). Pobrano 10 lutego 2017, z: http://pg.edu.pl/most/istota-projektu
 10. Multidyscyplinarny Otwarty System Transferu Wiedzy -MOST Wiedzy (2016). Pobrano 10 lutego 2017, z: http://mostwiedzy.pl
 11. Star Open Data (b.d.). Pobrano 17 lutego 2017, z: http://5stardata.info/en MOST Wiedzy as a tool for the promotion of the university research and development potential. otwiera się w nowej karcie
Źródła finansowania:
Weryfikacja:
Politechnika Gdańska

wyświetlono 103 razy

Publikacje, które mogą cię zainteresować

Meta Tagi