Mosty kolejowe małych rozpiętości - obliczenia i badania - Publikacja - MOST Wiedzy

Wyszukiwarka

Mosty kolejowe małych rozpiętości - obliczenia i badania

Abstrakt

W pracy przedstawiono wyniki badań i analiz obliczeniowych mostów kolejowych ma-łych rozpiętości. Przedstawiono sposoby modelowania w celu wiernego odzwierciedlenia rzeczywistej pracy konstrukcji. Podano zakres i metodykę prowadzonych badań in situ. Wy-niki analiz teoretycznych porównano z wynikami badań. Przedstawiono wnioski dotyczące sposobów modelowania tego typu konstrukcji i konieczności badań in situ oraz stosowania zaawansowanych modeli w celu jednoznacznej oceny poprawności zachowania się konstruk-cji.

Pełna treść

pełna treść publikacji nie jest dostępna w portalu

Informacje szczegółowe

Kategoria:
Publikacja w czasopiśmie
Typ:
artykuły w czasopismach recenzowanych i innych wydawnictwach ciągłych
Opublikowano w:
Zeszyty Naukowe Politechniki Rzeszowskiej. Budownictwo i Inżynieria Środowiska strony 157 - 164,
ISSN: 0209-2646
Język:
polski
Rok wydania:
2011
Opis bibliograficzny:
Chróścielewski J., Banaś A., Malinowski M., Miśkiewicz M.: Mosty kolejowe małych rozpiętości - obliczenia i badania // Zeszyty Naukowe Politechniki Rzeszowskiej. Budownictwo i Inżynieria Środowiska. -., nr. z. 58 (2011), s.157-164
Weryfikacja:
Politechnika Gdańska

wyświetlono 34 razy

Publikacje, które mogą cię zainteresować

Meta Tagi