Motor Cable Effect on the Converter Fed AC Motor Common Mode Current - Publikacja - MOST Wiedzy

Wyszukiwarka

Motor Cable Effect on the Converter Fed AC Motor Common Mode Current

Abstrakt

Analiza zaburzeń elektromagnetycznych przewodzonych w przekształtnikowych układach napędowych wymaga uwzględniania pojemności pasożytniczych występujących w przekształtniku, uzwojeniach silnika oraz kablu zasilającym silnik. Dynamiczne zmiany napięć na uzwojeniach silników zasilanych z przekształtników częstotliwości PWM oraz związane bezpośrednio z nimi składowe wspólne prądów zaburzeń przewodzonych są istotnie związane z zjawiskami rezonansowymi zachodzącymi w obciążeniu przekształtnika. Intensywność występowania tych zjawisk jest zależna od charakterystyki częstotliwościowej impedancji obciążenia, czyli uzwojeń silnika asynchronicznego wraz z kablem zasilającym. Analiza charakterystyki częstotliwościowej impedancji obciążenia pozwala na identyfikację zakresów częstotliwości w których znaczący wpływ na emisję zaburzeń przewodzonych mają zjawiska rezonansowe związane z pojemnościami pasożytniczymi w obwodzie obciążenia przekształtnika. W referacie zaprezentowano metodę szerokopasmowego modelowania uzwojeń silnika wraz z kablem zasilającym w zakresie częstotliwości zaburzeń przewodzonych do 30 MHz. Pojemności pasożytnicze cząstkowe uzwojeń silnika zostały zamodelowane poprzez pojemności zastępcze o strukturze drabinkowej. Zaproponowany model obwodowy pozwala na badanie wpływu parametrów kabla zasilającego silnik na poziomy generowanych prądów zaburzeń wspólnych generowanych w przekształtnikowym układzie napędowym, a w szczególności w silniku. Wyniki uzyskane z przeprowadzonych badań symulacyjnych z wykorzystaniem opracowanego szerokopasmowego modelu obwodowego zostały zweryfikowane eksperymentalnie dla wybranych układów przekształtnikowych.

Cytowania

  • 9

    CrossRef

  • 7

    Web of Science

  • 1 2

    Scopus

Słowa kluczowe

Informacje szczegółowe

Kategoria:
Publikacja w czasopiśmie
Typ:
artykuł w czasopiśmie wyróżnionym w JCR
Opublikowano w:
Przegląd Elektrotechniczny strony 177 - 181,
ISSN: 0033-2097
Język:
angielski
Rok wydania:
2012
Opis bibliograficzny:
Łuszcz J.: Motor Cable Effect on the Converter Fed AC Motor Common Mode Current// Przegląd Elektrotechniczny. -, nr. 1b (2012), s.177-181
DOI:
Cyfrowy identyfikator dokumentu elektronicznego (otwiera się w nowej karcie) 10.1109/cpe.2011.5942277
Weryfikacja:
Politechnika Gdańska

wyświetlono 71 razy

Publikacje, które mogą cię zainteresować

Meta Tagi