Motywacja do pracy zawodowej w "trzecim wieku"./ czasopismo "Kurs na pracę"/ issn 2082-0267 - Publikacja - MOST Wiedzy

Wyszukiwarka

Motywacja do pracy zawodowej w "trzecim wieku"./ czasopismo "Kurs na pracę"/ issn 2082-0267

Abstrakt

Udział osób starszych w zyciu publicznym, w tym ich aktywność zawodowa to temat któremu poświęcana jest coraz większa uwaga wynikająca przede wszystkim z postępującego procesu starzenia się społeczeństwa Europy. Artykuł prezentuje klasyfikację czynników motywujących osoby w wieku 50+ do konynuowania pracy w kontekście badań własnych przeprowadzonych w ramach projektu Best Agers - Using the knowledge and experience of professionals in their primes to foster in the Baltic Sea Region

Cytuj jako

Pełna treść

pełna treść publikacji nie jest dostępna w portalu

Słowa kluczowe

Informacje szczegółowe

Kategoria:
Publikacja w czasopiśmie
Typ:
artykuły w czasopismach recenzowanych i innych wydawnictwach ciągłych
Opublikowano w:
Kurs na pracę strony 17 - 19,
ISSN: 2082-0267
Język:
polski
Rok wydania:
2013
Opis bibliograficzny:
Richert-Kaźmierska A., Stankiewicz K.: Motywacja do pracy zawodowej w "trzecim wieku"./ czasopismo "Kurs na pracę"/ issn 2082-0267// Kurs na pracę. -., nr. 1 (2013), s.17-19
Weryfikacja:
Politechnika Gdańska

wyświetlono 13 razy

Publikacje, które mogą cię zainteresować

Meta Tagi