Motywy przemiany w Trylogii (Słowacki – Sienkiewicz) - Publikacja - MOST Wiedzy

Wyszukiwarka

Motywy przemiany w Trylogii (Słowacki – Sienkiewicz)

Abstrakt

Autor (1)

Cytuj jako

Pełna treść

pełna treść publikacji nie jest dostępna w portalu

Informacje szczegółowe

Kategoria:
Inna publikacyjna praca zbiorowa (w tym materiały konferencyjne)
Typ:
Inna publikacyjna praca zbiorowa (w tym materiały konferencyjne)
Tytuł wydania:
Henryk Sienkiewicz. Tradice – současnost – recepce = Henryk Sienkiewicz. Tradycja – współczesność – recepcja. Materiály z mezinárodní vědecké konference uskutečnĕné v Ostravĕ ve dnech 13. –14 prosince 2005 u příležitosti 100. výročí udĕlĕní Henrykovi Sienkiewiczovi Nobelovy ceny strony 47 - 58
Rok wydania:
2006
Opis bibliograficzny:
Kaźmierczyk Zbigniew, Motywy przemiany w Trylogii (Słowacki – Sienkiewicz), [w:] Henryk Sienkiewicz. Tradice – současnost – recepce = Henryk Sienkiewicz. Tradycja – współczesność – recepcja. Materiály z mezinárodní vědecké konference uskutečnĕné v Ostravĕ ve dnech 13. –14 prosince 2005 u příležitosti 100. výročí udĕlĕní Henrykovi Sienkiewiczovi Nobelovy ceny, red. Jana Raclavská, Mieczysław Balowski, Ostravská univerzita Ostrava, Filozofická fakulta, Universitas Ostraviensis Acta Facultatis Philosophicae, Ostrava: Ostravska Univerzita, 2006, s. 47–58. ISBN 80-7368-171-7.
Weryfikacja:
Brak weryfikacji

wyświetlono 2 razy

Meta Tagi