Mówiące Mapy - Publikacja - MOST Wiedzy

Wyszukiwarka

Mówiące Mapy

Abstrakt

W referacie zaprezentowana została koncepcja oraz wizja prototypu implementacji dedykowanego systemu informacji przestrzennej (GIS) wspierającego samodzielne poruszanie się i nawigację po terenie miejskim osób niewidomych. Po wprowadzeniu w zagadnienie, omówiono wykorzystanie bazy danych przestrzennych miejskiej sieci tras dostępnych dla osób pieszych, co umożliwia systemowi automatyczne znajdowanie optymalnej trasy z punktu początkowego do wybranego celu. Informacje na temat położenia i ruchu użytkownika uzyskiwana ma być przy pomocy odbiornika GPS oraz kompasu elektronicznego i żyrokompasu. Ponadto, system wspierać ma niewidomego użytkownika poruszającego się wzdłuż znalezionej ścieżki, monitorując jego ruch i ostrzegając o niebezpieczeństwach. Komunikacja z użytkownikiem realizowana ma być poprzez prostą klawiaturę bezprzewodową oraz komunikaty głosowe generowane przez syntezator mowy. Referat prezentuje również alternatywne sposoby tworzenia interfejsu dla osób niewidomych przy wykorzystaniu nawigacji inercyjnej. W ramach prac nad projektem przewiduje się również implementację testowego "portalu społecznościowego". Przykładowe dane mają być pozyskane z 16 miast wojewódzkich oraz miasta Elbląg. Pierwsze testowe narzędzia zostały już stworzone, a wstępne testy były przeprowadzone z udziałem osób niewidomych w dwóch dzielnicach Gdańska. Wyniki tych testów udowodniły użyteczność pomysłu na system i potwierdzają konieczność dalszych prac nad jego rozwojem.

Pełna treść

pełna treść publikacji nie jest dostępna w portalu

Informacje szczegółowe

Kategoria:
Aktywność konferencyjna
Typ:
publikacja w wydawnictwie zbiorowym recenzowanym (także w materiałach konferencyjnych)
Tytuł wydania:
XII Konferencja poświęcona Ośrodkom Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej: Na progu nowej legislacji, materiały konferencyjne, Elbląg 22-23 kwietnia 2010r. strony 191 - 202
Język:
polski
Rok wydania:
2010
Opis bibliograficzny:
Stepnowski A., Kamiński Ł., Witek A.: Mówiące Mapy// XII Konferencja poświęcona Ośrodkom Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej: Na progu nowej legislacji, materiały konferencyjne, Elbląg 22-23 kwietnia 2010r./ Elbląg: Wydawnictwo OPEGIEKA, 2010, s.191-202
Weryfikacja:
Politechnika Gdańska

wyświetlono 20 razy

Publikacje, które mogą cię zainteresować

Meta Tagi