Możliwość wykorzystania całych używanych opon - Publikacja - MOST Wiedzy

Wyszukiwarka

Możliwość wykorzystania całych używanych opon

Abstrakt

Nieustannie rosnący popyt na wszelkiego typu pojazdy samochodowe i regularna wymiana opon przez użytkowników powodują ciągły wzrost liczby zużytych opon, które wymagają zagospodarowania. Stosowane są dwa główne rozwiązania problemu utylizacji opon, tj. wtórne wykorzystanie bądź recykling. Komisja Europejska sklasyfikowała zużyte opony jako jeden z priorytetowych strumieni odpadów. Należy zaznaczyć, iż opony, które mogą być poddane bieżnikowaniu nie stanowią odpadu w świetle prawa europejskiego. W niniejszym artykule przedstawiono możliwości wykorzystania całych używanych opon. Szczegółowo omówiono proces bieżnikowania oraz recykling produktowy. Zaletą wymienionych sposobów zagospodarowania opon jest to, iż nie wymagają uprzedniej obróbki ani rozdrobnienia gumy i związanych z tym nakładów finansowych. Recykling produktowy, stanowiący formę recyklingu materiałowego, pozwala zastosować całe zużyte opony w budownictwie lądowym, morskim czy inżynierii środowiska przy niewielkich kosztach na wykonanie określonych konstrukcji. Z kolei bieżnikowanie opon, zgodnie z zasadami zrównoważonego rozwoju, tj. zapobieganiu powstawaniu odpadów oraz maksymalnemu wykorzystaniu już wytworzonych produktów, pozwala wydłużyć okres użytkowania opony, tym samym ograniczając zużycie surowców. Obydwie metody zagospodarowania opon są ekonomiczne, bezodpadowe, a ponadto nie zanieczyszczają środowiska.

Pełna treść

pełna treść publikacji nie jest dostępna w portalu

Informacje szczegółowe

Kategoria:
Publikacja w czasopiśmie
Typ:
artykuły w czasopismach recenzowanych i innych wydawnictwach ciągłych
Opublikowano w:
Tworzywa Sztuczne w Przemyśle strony 23 - 25,
ISSN: 2082-6877
Język:
polski
Rok wydania:
2017
Opis bibliograficzny:
Januszewicz K., Melaniuk M., Ryms M., Klugmann-Radziemska E.: Możliwość wykorzystania całych używanych opon// Tworzywa Sztuczne w Przemyśle. -., nr. 8 (2017), s.23-25
Weryfikacja:
Politechnika Gdańska

wyświetlono 46 razy

Publikacje, które mogą cię zainteresować

Meta Tagi