Możliwości aplikacyjne metodyki szacowania maksymalnej generacji rozproszonej - Publikacja - MOST Wiedzy

Wyszukiwarka

Możliwości aplikacyjne metodyki szacowania maksymalnej generacji rozproszonej

Abstrakt

W artykule przedstawiono możliwości aplikacyjne metodyki szacowania maksymalnej generacji rozproszonej. Temat ten jest jednym z przykładowych rozwiązań problemu, który stoi dzisiaj przed operatorem systemu przesyłowego oraz przed operatorami systemów dystrybucyjnych, a związany jest z prognozowanym dużym nasyceniem energetyką wiatrową w najbliższych latach.

Cytuj jako

Pełna treść

pełna treść publikacji nie jest dostępna w portalu

Słowa kluczowe

Informacje szczegółowe

Kategoria:
Publikacja w czasopiśmie
Typ:
artykuły w czasopismach recenzowanych i innych wydawnictwach ciągłych
Opublikowano w:
Acta Energetica strony 23 - 30,
ISSN: 2300-3022
Język:
polski
Rok wydania:
2011
Opis bibliograficzny:
Dobrzyński K., Klucznik J., Lubośny Z.: Możliwości aplikacyjne metodyki szacowania maksymalnej generacji rozproszonej// Acta Energetica. -., nr. nr 4(9) (2011), s.23-30
Weryfikacja:
Politechnika Gdańska

wyświetlono 20 razy

Publikacje, które mogą cię zainteresować

Meta Tagi