Możliwości finansowania instytucji kultury w Unii Europejskiej - Publikacja - MOST Wiedzy

Wyszukiwarka

Możliwości finansowania instytucji kultury w Unii Europejskiej

Abstrakt

Od wielu lat zaobserwować można narastający problem pokrycia kosztów działalności polskich instytucji kultury z otrzymywanego dofinansowania i wypracowanych przychodów własnych. Jednocześnie pogłębiający się kryzys finansów publicznych powoduje ograniczenia wydatków na kulturę. Jednym z podstawowych problemów instytucji kultury jest szukanie w warunkach gospodarki rynkowej takich źródeł finansowania działalności, które zapewniłyby im przetrwanie w trudnej sytuacji finansowej państwa. Artykuł omawia nowe możlwości finansowania instytucji kultury, jakie wiążą się z obecnością w UE, ze szczególnym uwzględnieniem funduszy strukturalnych.

Cytuj jako

Pełna treść

pełna treść publikacji nie jest dostępna w portalu

Słowa kluczowe

Informacje szczegółowe

Kategoria:
Publikacja monograficzna
Typ:
rozdział, artykuł w książce - dziele zbiorowym /podręczniku o zasięgu krajowym
Tytuł wydania:
Przemiany w finansach publicznych w Polsce po wstąpieniu do Unii Europejskiej strony 389 - 397
Język:
polski
Rok wydania:
2006
Opis bibliograficzny:
Mazurek-Krasodomska E.: Możliwości finansowania instytucji kultury w Unii Europejskiej// Przemiany w finansach publicznych w Polsce po wstąpieniu do Unii Europejskiej/ ed. pod red. Bożeny Mikołajczyk. Łódź: Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, 2006, s.389-397
Weryfikacja:
Politechnika Gdańska

wyświetlono 13 razy

Publikacje, które mogą cię zainteresować

Meta Tagi