Możliwości ograniczenia zużycia energii napędowej urządzeń przez optymalizację doboru wymienników ciepła, właściwą konfigurację i kontrolę przepływu płynów roboczych - Publikacja - MOST Wiedzy

Wyszukiwarka

Możliwości ograniczenia zużycia energii napędowej urządzeń przez optymalizację doboru wymienników ciepła, właściwą konfigurację i kontrolę przepływu płynów roboczych

Abstrakt

Artykuł poświęcony możliwości ograniczenia zużycia energii napędowej urządzeń na drodze optymalizacji doboru wymienników ciepła, właściwej konfiguracji i kontroli przepływu płynów roboczych. Przedstawiono w nim ocenę zużycia energii w systemach energetycznych o największej energochłonności w realiach Polski. Zwrócono uwagę na możliwość wykorzystania wymienników ciepła o wysokiej efektywności dla zmniejszenia oporu przenoszenia ciepła między ośrodkami. Analizę przeprowadzono na przykładzie skraplacza i parownika konwencjonalnego sprężarkowego urządzenia chłodniczego

Cytuj jako

Pełna treść

pełna treść publikacji nie jest dostępna w portalu

Słowa kluczowe

Informacje szczegółowe

Kategoria:
Publikacja w czasopiśmie
Typ:
artykuły w czasopismach recenzowanych i innych wydawnictwach ciągłych
Opublikowano w:
Technika Chłodnicza i Klimatyzacyjna strony 448 - 453,
ISSN: 1231-188X
Język:
polski
Rok wydania:
2012
Opis bibliograficzny:
Andrzejczyk R., Muszyński T.: Możliwości ograniczenia zużycia energii napędowej urządzeń przez optymalizację doboru wymienników ciepła, właściwą konfigurację i kontrolę przepływu płynów roboczych// Technika Chłodnicza i Klimatyzacyjna. -., nr. 10 (2012), s.448-453
Weryfikacja:
Politechnika Gdańska

wyświetlono 42 razy

Publikacje, które mogą cię zainteresować

Meta Tagi