Możliwości parametrycznej identyfikacji warunków eksploatacji pojazdu samochodowego - Publikacja - MOST Wiedzy

Wyszukiwarka

Możliwości parametrycznej identyfikacji warunków eksploatacji pojazdu samochodowego

Abstrakt

W pracy zaprezentowana została nowa metoda parametrycznej identyfikacji warunków eksploatacji pojazdu samochodowego. Warunki eksploatacji pojazdu identyfikowane będą za pomocą parametru, który obejmuje zarówno wpływ warunków zewnętrznych jak również styl jazdy kierowcy. Ilość energii mechanicznej przekazywanej kołom napędowym w czasie cyklu pomiarowego może wynikać w równym stopniu z zaistniałych warunków ruchu pojazdów, co ze stylu jazdy kierowcy. Z tego powodu, w zaproponowanej metodzie wspomniane czynniki są traktowane jako równoważne, a ich oddziaływanie na warunki eksploatacji pojazdu zostały ujęte w tym samym parametrze. Ostatecznie miejsce eksploatacji (intensywność ruchu) oraz sposób prowadzenia pojazdu mogą być natomiast opisane za pomocą funkcji gęstości rozkładu przyjętego parametru. Metoda ta umożliwia wyznaczenie referencyjnego zużycia paliwa dla warunków eksploatacji zarejestrowanych w czasie próby drogowej, do którego można odnieść zarejestrowane, eksploatacyjne zużycie paliwa. Przykładowo dysponując wynikami takiej analizy można jednoznacznie stwierdzić czy wzrost eksploatacyjnego zużycia paliwa jest uzasadniony gorszymi warunkami ruchu. W pracy zaprezentowano przykłady identyfikacji warunków eksploatacji pojazdu w regularnym ruchu miejskim dla dwóch bazowych przypadków: łagodnych i trudnych warunków eksploatacji.

Cytuj jako

Słowa kluczowe

Informacje szczegółowe

Kategoria:
Publikacja w czasopiśmie
Typ:
artykuły w czasopismach recenzowanych i innych wydawnictwach ciągłych
Opublikowano w:
Journal of KONES nr 15, strony 289 - 296,
ISSN: 1231-4005
Język:
polski
Rok wydania:
2008
Opis bibliograficzny:
Kropiwnicki J.: Możliwości parametrycznej identyfikacji warunków eksploatacji pojazdu samochodowego// Journal of KONES. -Vol. 15., iss. nr 4 (2008), s.289-296
Weryfikacja:
Politechnika Gdańska

wyświetlono 52 razy

Publikacje, które mogą cię zainteresować

Meta Tagi