Możliwości przekształceń istniejących zespołów szpitalnych województwa pomorskiego pod kątem potrzeb ratownictwa medycznego - Publikacja - MOST Wiedzy

Wyszukiwarka

Możliwości przekształceń istniejących zespołów szpitalnych województwa pomorskiego pod kątem potrzeb ratownictwa medycznego

Abstrakt

Praca omawia zasady funkcjonowania szpitalnego oddziału ratunkowego, tj. wymagania stawiane szpitalom, w których tworzy się oddziały ratunkowe; strukturę organizacyjną oddziału ratunkowego wraz z podziałem na obszary funkcjonalne oraz procedury medyczne wykonywane w szpitalnym oddziale ratunkowym. Omówiona jest dostępność komunikacyjna oddziału rozumiana jako lokalizacja szpitala w regionie, z uwzględnieniem czasu dojazdu do szpitala. Dostępność oddziału omówiona jest w aspekcie usytuowania oddziału ratunkowego w strukturze szpitala.Model organizacyjno-strukturalny oddziału (elementy składowe oddziału; powiązania funkcjonalno-przestrzenne między obszarami oddziału; wymagania stawiane poszczególnym obszarom) omówiony jest na przykładach krajowych i zagranicznych. Zebrane materiały stanowią bazę do opracowania funkcjonalnego modelu oddziału ratunkowego, uwzględniającego wielkość oddziału, schemat wzajemnych powiązań między obszarami oddziału oraz pozostałymi działami szpitala. Przedstawione analizy służą do wypracowania kryteriów oceny oddziałów ratunkowych wybranych szpitali województwa pomorskiego. Określenie dla wybranych szpitali, tj. szpitala powiatowego w Kwidzynie i Starogardzie Gdańskim, koniecznych zmian strukturalnych i przestrzennych, dostosowujących je do wymagań współczesnej medycyny.

Cytuj jako

Pełna treść

pełna treść publikacji nie jest dostępna w portalu

Słowa kluczowe

Informacje szczegółowe

Kategoria:
Doktoraty, rozprawy habilitacyjne, nostryfikacje
Typ:
praca doktorska pracowników zatrudnionych w PG oraz studentów studium doktoranckiego
Rok wydania:
2010
Weryfikacja:
Politechnika Gdańska

wyświetlono 36 razy

Publikacje, które mogą cię zainteresować

Meta Tagi