Możliwości stosowania układów absorpcyjnych w racjonalnej gospodarce energetycznej - Publikacja - MOST Wiedzy

Wyszukiwarka

Możliwości stosowania układów absorpcyjnych w racjonalnej gospodarce energetycznej

Abstrakt

Kierunki rozwoju nowoczesnej energetyki cieplnej określają europejskie dyrektywy, które promują nowoczesne rozwiązania. Racjonalna gospodarkę energetyczna wymaga ograniczenia strat energii poprzez pełniejsze jej wykorzystanie. Dobrym tego przykładem jest gospodarka skojarzona w która dobrze wpisują się układy absorpcyjne. W artykule ukazano ekonomiczną efektywność takich rozwiązań oraz potrzebę wykorzystania urządzeń absorpcyjnych w układach centralnego chłodzenia i ogrzewania. Z pomocą prezentacji rzeczywistych układów skojarzonych pracujących na terenie Polski wykorzystujących urządzenia absorpcyjne, zwrócono uwagę na szeroki wachlarz i potrzebę zastosowań takich urządzeń.

Cytuj jako

Pełna treść

pełna treść publikacji nie jest dostępna w portalu

Słowa kluczowe

Informacje szczegółowe

Kategoria:
Publikacja w czasopiśmie
Typ:
artykuły w czasopismach recenzowanych i innych wydawnictwach ciągłych
Opublikowano w:
Technika Chłodnicza i Klimatyzacyjna strony 176 - 190,
ISSN: 1231-188X
Język:
polski
Rok wydania:
2012
Opis bibliograficzny:
Kołoła R.: Możliwości stosowania układów absorpcyjnych w racjonalnej gospodarce energetycznej// Technika Chłodnicza i Klimatyzacyjna. -., nr. nr 4 (2012), s.176-190
Weryfikacja:
Politechnika Gdańska

wyświetlono 62 razy

Publikacje, które mogą cię zainteresować

Meta Tagi