Możliwości wykorzystania odbiorników GNSS do określenia orientacji przestrzennej pojazdu UGV - Publikacja - MOST Wiedzy

Wyszukiwarka

Możliwości wykorzystania odbiorników GNSS do określenia orientacji przestrzennej pojazdu UGV

Abstrakt

W artykule przedstawiono rozważania teoretyczne i wyniki eksperymentu, dotyczące możliwości wykorzystania odbiorników GNSS do określenia orientacji przestrzennej autonomicznego pojazdu typu UGV. W drodze przeprowadzonych pomiarów oceniono dokładność metod wykorzystujących odbiorniki GPS, LADGPS oraz WADGPS. Wyniki pomiarów i ich analizę zaprezentowano w tekście publikacji.

Słowa kluczowe

Pełna treść

Informacje szczegółowe

Kategoria:
Publikacja monograficzna
Typ:
rozdział, artykuł w książce - dziele zbiorowym /podręczniku o zasięgu krajowym
Tytuł wydania:
Pomiary satelitarne w geodezji i lotnictwie strony 37 - 49
Język:
polski
Rok wydania:
2011
Opis bibliograficzny:
Nowak A.: Możliwości wykorzystania odbiorników GNSS do określenia orientacji przestrzennej pojazdu UGV// Pomiary satelitarne w geodezji i lotnictwie/ Gdańsk: , 2011, s.37-49
Weryfikacja:
Politechnika Gdańska

wyświetlono 15 razy

Publikacje, które mogą cię zainteresować

Meta Tagi