Możliwości wykorzystania roślin kapustowatych na potrzeby rolnictwa zrównoważonego na przykładzie kapusty białej - Publikacja - MOST Wiedzy

Wyszukiwarka

Możliwości wykorzystania roślin kapustowatych na potrzeby rolnictwa zrównoważonego na przykładzie kapusty białej

Abstrakt

Rośliny kapustowate (Brassicaceae) stanowią najważniejszą grupę roślin o potencjalnym zastosowaniu na dużą skalę w ochronie środowiska. Wynika to głównie z dwóch własności ich fitokompleksu: zdolności wiązania zanieczyszczeń środowiskowych oraz wytwarzania substancji o aktywności skierowanej przeciwko agrofagom. Te cechy spowodowały, że proponuje się rolnicze wykorzystanie roślin kapustowatych w rewitalizacji terenów zdegradowanych (fitoremediacji) i biologicznej ochronie upraw (biofumigacji). Projekt "AGROBIOKAP'' współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka 2007-2013 ma na celu sprawdzenie możliwości kompleksowego wykorzystania kapusty białej na potrzeby fitoremediacji i biofumigacji gleby.W proponowanym projekcie planuje się zastosowanie dwufazowego cyklu wykorzystania kapusty białej. Pierwsza faza to uprawa kapusty na terenie skażonym. Drugi to jej wykorzystanie jako surowca, naturalnie wzbogaconego w substancje bioaktywne wskutek stresu chemicznego, do produkcji biopreparatu, który z kolei mógłby służyć do biofumigacji gleby. Technologia jego uzyskiwania musi zapewnić wysoką efektywność w zwalczaniu pasożytów i szkodników roślin poprzez zatężenie substancjibiologicznie czynnych zawartych w kapuście oraz usunięcie z surowca roślinnego zanieczyszczeń, ktorych bioakumulacji można oczekiwać na skażonym terenie.

Cytuj jako

Pełna treść

pełna treść publikacji nie jest dostępna w portalu

Słowa kluczowe

Informacje szczegółowe

Kategoria:
Publikacja monograficzna
Typ:
rozdział, artykuł w książce - dziele zbiorowym /podręczniku w języku o zasięgu międzynarodowym
Tytuł wydania:
From basic research to practical applications strony 47 - 49
Język:
polski
Rok wydania:
2011
Opis bibliograficzny:
Bartoszek-Pączkowska A., Kusznierewicz B., Poleska-Muchlado Z., Namieśnik J., Bączek-Kwinta R., Konieczka P.: Możliwości wykorzystania roślin kapustowatych na potrzeby rolnictwa zrównoważonego na przykładzie kapusty białej// From basic research to practical applications/ ed. pod red. G. Bartosza. Rzeszów: Biuro Projektu Internetowa Promocja Nauki, 2011, s.47-49
Weryfikacja:
Politechnika Gdańska

wyświetlono 195 razy

Publikacje, które mogą cię zainteresować

Meta Tagi