Możliwości wykorzystania spektroskopii fotoelektronów w analizie jakości środowiska wodnego - Publikacja - MOST Wiedzy

Wyszukiwarka

Możliwości wykorzystania spektroskopii fotoelektronów w analizie jakości środowiska wodnego

Abstrakt

Spektroskopia fotoelektronów w zakresie promieniowania X, (XPS, z ang. X-ray photoelectron spectroscopy) jest nowoczesną metodą analityczną wykorzystywaną w wielu wiodących ośrodkach naukowych na świecie. Jest ona stale ulepszana, jak też poznawane są nowe obszary jej zastosowania. W niniejszym artykule przedstawione zostały możliwości wykorzystania metody XPS w ramach obszarów badawczych powiązanych z gospodarką wodną, takich jak analiza jakościowa i ilościowa wód oraz osadów dennych, ocena stanu technicznego obiektów i instalacji wodnych oraz badania technik membranowych i bioreaktorów wykorzystywanych w ochronie środowiska wodnego.

Autorzy (4)

Cytuj jako

Pełna treść

pełna treść publikacji nie jest dostępna w portalu

Słowa kluczowe

Informacje szczegółowe

Kategoria:
Publikacja w czasopiśmie
Typ:
artykuły w czasopismach
Opublikowano w:
Technologia Wody strony 16 - 21,
ISSN: 2080-1467
Język:
polski
Rok wydania:
2020
Opis bibliograficzny:
Ryl J., Ossowski T., Elektorowicz M., Niemirycz E.: Możliwości wykorzystania spektroskopii fotoelektronów w analizie jakości środowiska wodnego// Technologia Wody -,iss. 73 (2020), s.16-21
Weryfikacja:
Politechnika Gdańska

wyświetlono 12 razy

Publikacje, które mogą cię zainteresować

Meta Tagi